Aš připravuje na příští rok modernizaci sídliště i rekonstrukce komunikací

Celková rekonstrukce sídliště Mikulášská, Příbramská, oprava komunikace v ulicích Janáčkova a Šaldova, stavba nové přelivné hrany na rybníku ve Vernéřově. To je seznam největších investičních akcí roku 2017, o kterém budou hlasovat zastupitelé Aše na svém říjnovém jednání.Aš

Revitalizace sídliště byla připravována ve spolupráci s jeho obyvateli, kteří měli možnost se vyjádřit ke studii na několika veřejných projednáních. Lidé do studie prosadili maximální zachování stávající zeleně. Obětovali tím navýšení počtu parkovacích míst, kterých je v tomto největším sídlišti v Aši akutní nedostatek. Desítky nových parkovacích stání při rekonstrukci přesto vzniknou. Projekt řeší také nový mobiliář, veřejné osvětlení a dětská hřiště. V sídlišti se už ale neobjeví další hřiště na míčové hry, neboť ta jsou v nedalekých sídlištích Dlouhá a Karlova. Občanům tu budou k dispozici dětská hřiště pro nejmenší a úplnou novinkou v Aši bude parkourové hřiště.

V současné době je dokončována projektová dokumentace, z níž vyjde předpokládaná cena. Má se za to, že stavební povolení bude vydáno ještě na podzim. Ideálně v lednu 2017 se pak provede výběrové řízení zhotovitele formou elektronické aukce. Projekt řeší nejen samotné sídliště, ale také úpravy přilehlého parčíku ve směru k ulici Hedvábnická.

Rekonstrukce Šaldovy a Janáčkovy je společným dílem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, kterému patří komunikace, a našeho města, jež se bude podílet na úpravách bezprostředního okolí včetně chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích stání. V místě křížení obou komunikací (na snímku) vznikne kruhový objezd, kterým se vyřeší jedno z nejnepřehlednějších dopravních míst v Aši. Město bylo připraveno podílet se na stavbě už v letošním roce, ale nedostalo záruky, že „síťaři“ včas vymění svá zařízení.

Třetí akcí, též původně připravovanou na letošní rok, je stavba přelivné hráze na rybníku ve Vernéřově. Kvůli možnosti získat na tuto investici dotaci se realizace přesouvá také do roku 2017. Na stavbu bylo v letošním roce v rozpočtu vyčleněno cca 7 milionů korun.

Z dalších akcí je v záměrech, chystaných k projednání v orgánech města, například střední oprava komunikace ulice Na Háji v ceně cca 2,5 miliónu korun, oprava komunikace v ulici Havlíčkově a zadání projektové dokumentace k rekonstrukci komunikací s povrchem z betonových panelů v ulicích Všehrdova, Ježkova a Kozinova.