Nový most v Jindřichově úspěšně prošel zatěžovací zkouškou

Stavba železničního mostu v Jindřichově se chýlí ke konci. Právě dnes prošel most zatěžovací zkouškou. Měření provedl tým z ČVUT – Kloknerova ústavu. Jeho zástupci také konstatovali, že je způsobilý pro pravidelný provoz. 

„Samotná zkouška má několik etap. Tou asi nejnáročnější bylo osazení měřidel po celé délce a šířce mostu. Měřidla byla umístěna na spodní část mostu i na obloukovém trámu. Jejich osazení prováděl tým z ČVUT – Kloknerova ústavu, který kvůli tomu dorazil na místo už o den dřív. Tentokrát byla práce o to složitější, že je most nad vodou,“ vysvětlila Blanka Hejlová ze Správy železniční dopravní cesty.  Právě osazení měřidel po celé délce a šířce mostu byla nejnáročnější fáze. Pak přišlo na řadu samotné zatížení. „V tomto případě šlo o čtyři zatěžovací břemena, konkrétně tři jeřáby EDK 750 a jeden tárovací vůz. Jejich celková hmotnost byla 558 tun. Ve všech fázích  musela břemena zatížit obě koleje najednou, byla tedy dvě na každé koleji,“ doplnila Banka Hejlová.

Tým Kloknerova ústavu pak také výsledky vyhodnocoval. Měření probíhala před najetím i po najetí břemen. Poté se odečetly hodnoty a porovnaly se s navrženým průhybem. V tomto případě zástupce Kloknerova ústavu potvrdil, že je most způsobilý pro pravidelný provoz.

„Nový most je dvoukolejný o jednom poli a rozpětí 67 m, váha ocelové konstrukce je přibližně 600 tun,“ dodal mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Marek Illiaš s tím, že celkový rozpočet stavby je 93,3 milionů korun.