Mariánské Lázně opět rozezní „básník klavíru“ F. Chopin

V Mariánských Lázních bude zahájen již 57. ročník mezinárodního hudebního svátku Chopinův festival, který se svou tradicí řadí mezi deset nejstarších hudebních evropských festivalů. Festival, který pořádá Společnost Fryderyka Chopina v České republice, se uskuteční od 11. do 21. srpna 2016 v koncertním sále Casino, v městském divadle, na zámku Kynžvart, v anglikánské kapli, v evangelickém kostele, v premonstránském klášteře Teplá a v domě Chopin. Letošní ročník otevírají 11. srpna klavíristé Ivan Klánský a Martin Kasík skladbami Chopina a Schumanna (preludium festivalu v hudební síni domu Chopin). Slavnostní zahajovací koncert proběhne o den později ve společenském domě Casino, jehož sál rozezvučí Západočeský symfonický orchestr s litevským klavíristou Kasparasem Uinskasem pod taktovkou polského dirigenta Michaela Maciaszczykého – k Chopinovi se tentokrát přidá Mendelssonhn-Bartholdy. 57. ročník festivalu doprovodí také nehudební program s výstavami „Polský Chopinovský plakát A. Sienkiewicz 1846-1916-2016“ a k 180. výročí pobytu F. Chopina v Mariánských Lázních výstava „Mariánské Lázně roku 1836 očima F. Chopina“, nebo tradiční festivalový golfový turnaj.F.Chopin na stránky

„Máme mnoho zpráv od lidí, kteří v Mariánských Lázních na festivalu prožili krásné okamžiky svého života, kteří se tam právě při Chopinově hudbě seznámili se svým životním partnerem, kteří tam zažili nějaké krásné dobrodružství. Mariánské Lázně mají své vnitřní kouzlo, je to místo nesmírně romantické, a právě ve spojitosti s Chopinovou romantickou hudbou vyzařují cosi jiného než ostatní festivaly. Takže, máte-li rádi hudbu, jste-li romantická duše a chcete-li prožít něco krásného a třeba i překvapivého přijeďte do Mariánských Lázní na Chopinův festival,“ vzkazují společně básník a publicista Ivo Šmoldas a prof. Ivan Klánský, předseda Společnosti Fryderyka Chopina.

Chopinův rok

je v letošním roce ve znamení 180. výročí návštěvy Fryderyka Chopina a rodiny Wodzińských v Mariánských Lázních. Psal se rok 1836, lázeňské město se slibně rozvíjelo zásluhou dr. J.J.Nehra, tepelského opata  K.K.Reitenbergera a zakladatele parků a sadů V.Skalníka. V té době město nabízelo ubytování a léčení v téměř 70 domech. Sláva nových lázní se šířila „rychlostí větru“. V roce 1835 pobývala rodina Wodzińských v Drážďanech a šťastná náhoda přála tomu, aby se při podvečerní procházce potkali se svým krajanem Fryderykem. Radost ze setkání bylo tak velké, že paní Tereza Wodzińská navrhla, aby příští pobyt se uskutečnil v nových Mariánských Lázních. Především německá klientela, také zásluhou J.W.Goetha měla rychlé povědomí o nevídané kráse nového města. Chopinovi se dostalo uctivého uvítání od lázeňského orchestru výběrem skladeb Haydna, Mozarta a Beethovena. Takové „kasací“ Chopin neočekával a z otevřeného okna domu U bílé labutě několikrát úklonou vyjádřil poděkování za přivítání. Zpráva o návštěvě slavného klavíristy z Paříže způsobila příjezd dalších návštěv. Tou byl neméně slavný pianista a hudební skladatel Felix Mendelssohn Bartholdy z Lipska a jeho sestra Rebeka Dirichterová, která v tom čase pobývala ve Františkových Lázních. V lázeňské sezóně roku 1836 město uvítalo řeckého krále Otto I. a vládnoucí královnu Augustu bavorskou. Kolonáda s promenádou byla v té době zděná a uzavřená, kde se hosté v pravidelnou dobu pití minerálních vod setkávali a seznamovali se.

„Věřím, že letošní letní lázeňská sezóna bude stejně výjimečná jako v roce 1836, že program 57. Chopinova festivalu bude pro návštěvníky působivý a zajímavý,“ dodává prof. Ivan Klánský.
Památník Fryderyka Chopina

Byl uveden do provozu v prvním roce činnosti Společnosti F.Chopina. Ve spolupráci s městem Mariánské Lázně byla vybrána místnost, ve které F.Chopin V Mariánských Lázních pobýval. Rodina Wodziňských v roce 1836 obývala celé druhé patro domu Chopin. Právě zde v Mariánských Lázních se potkala jejich dcera Maria Wodziňska s Fryderykem Chopinem v srpnu roku 1836 a tehdy se zdálo, že se oba mladí lidé skutečně spojí pro život. Dům u bílé labutě, dnešní dům Chopin, byl svědkem tohoto klamného štěstí, neboť Chopin právě za rodinou Wodziňských přijel.

Avšak Chopinův příjezd na setkání s Wodziňskými v Mariánských Lázních měl malé preludium. Patnáctiletá Maria poslala Chopinovi do Paříže svou skladbu, on se jí revanšoval  Velkým brilantním valčíkem Es dur op.22. Po několika týdnech se setkali Wodziňští s Chopinem v Drážďanech, kam právě dorazil po rozloučení se s rodiči v Děčíně roku 1835. Tam napsal Chopin Marii do památníku Valčík As dur op.69 č.1. A tehdy také padlo rozhodnutí o společném letním pobytu v Mariánských Lázních. Ale zasnoubení, k němuž došlo brzy nato v Drážďanech, se již v dalším roce zrušilo. Bohatá rodina Wodziňských nemohla připustit, aby kterýkoliv člen rodiny spojil svůj život s pouhým hudebníkem. A tak svědky tohoto vztahu zůstaly jen pěkný portrét, který Maria Chopinovi věnovala a kde ho zachytila v jeho 26 letech na prahu jeho světové kariéry, o níž ovšem ona ani její rodina nemohla mít tehdy tušení. A pak balíček korespondence, převázaný stužkou s dvěma slovy napsanými Chopinovou rukou: Moja bieda.

První expozice z roku 1960 byla dílem architekta Josefa Vlčka a akademického malíře Osvalda Klappera. Za pomoci tehdejšího ředitele Městského muzea Mariánské Lázně byly soustředěny dostupné materiály, připomínající skladatelův pobyt v roce 1836. Hudební milovníci a obdivovatelé díla F.Chopina postupně doplňovali knihami, reprodukcemi, vlastními pracemi, notovým materiálem, gramodeskami a dobovými předměty sbírku pro Památník F.Chopina.

V době rekonstrukce domu Chopin 1974-78 byla celá expozice dočasně umístěna do domu Klinger. Tento dům již neexistuje, neboť byl zbourán s celým komplexem budov Tepelský dům. Bylo otevřeno každý den a není bez zajímavosti, že vstupné činilo 1 Kčs a bylo jednotné. Milou a věrnou průvodkyní a kustodkou se stala na téměř dvacet let paní Marie Černá.

V roce 1978 při Chopinově festivalu byla otevřena nová expozice v již rekonstruovaném domě Chopin. Změnu interiéru připravil architekt Bedřich Votruba. Libreto nové expozice připravili členové Společnosti F.Chopina prof.Jaroslav Simonides a akademický malíř Osvald Klapper. Součástí návštěvy Památníku se stal i Modrý salonek, kde si zájemci a milovníci hudby F.Chopina mohli v příjemném a pohodlném prostředí poslechnout dle vlastního výběru téměř všechny Chopinovy skladby.