Marta Koutová: Duchovní písně mohou napojit srdce i ducha podobně jako léčivé prameny

V pravoslavném chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních se pravidelně konají koncerty duchovní hudby v podání chrámového komorního sboru. Určeny jsou jak lázeňským hostům, kteří si do města přijíždějí odpočinout a načerpat nové síly, tak široké veřejnosti. Sbor zpívá české, církevněslovanské a byzantské duchovní písně. Živé Chebsko si povídalo s jeho sbormistryní Martou Koutovou.AIMG_3085 malá na web

Jak se zrodil nápad začít v chrámu koncertovat?
První impuls souvisel se 125. výročím založení našeho chrámu, které jsme oslavili v roce 2014. Pokoušeli jsme se dát dohromady co nejvíce fotografií a příběhů souvisejících s historií našeho chrámu. Čím dál tím více jsme si začali uvědomovat, že posláním našeho chrámu bylo od samého počátku poskytovat komfort lázeňským hostům, a to především po té duchovní a bohoslužebné stránce. Chrám byl neodmyslitelnou součástí tohoto lázeňského města, součástí jeho poslání i kosmopolitní duchovní tváře. Najednou jsme pocítili, že to je přesně to poslání, které chceme znovu naplňovat. Duchovní písně mohou napojit srdce i ducha podobně jako místní léčivé prameny. Mají léčivý potenciál, nabízejí možnost kontemplace a zklidnění, jako by k lázním – k tomu odpočinku a procedurám patřily, byly jejich  další alternativou na cestě k uzdravení.

Koncerty duchovních písní podle Vás tedy přispívají k lepší duchovní pohodě hostů?
Ano, písně, které zpíváme, jsou převážně velmi známé a rozšířené duchovní písně, které se dodnes užívají v čase pravoslavných bohoslužeb – mají své poslání. Jejich autoři skrze ty kontemplativní písně předávali svou duchovní zkušenost – hovořili o smíření, pokoji, odpuštění, o vděku za dar života a všechny jeho krásy. Autoři se obraceli k Bohu a spolu s těmi písněmi přinášeli na zem část toho svého prožitku nebeského klidu a řádu. Když jsme proto přemýšleli nad tím, jaké koncerty se u nás budou konat, bylo nám jasné, že to musí být duchovní písně a že zpěváci těch písní musí mimo té technické stránky skutečně duchovně žít, modlit se v tomto chrámu. Jinak by to nemělo smysl.

Jak to myslíte, že by to nemělo smysl?
Podstatnou součástí těch písní není jen duchovní tematika ve smyslu teologického obsahu, ale zároveň i ta osobní zkušenost. Ty písně jsou v jistém slova smyslu modlitbou. Necháte-li ty písně zazpívat sebelepší sbor, který se prostřednictvím těch písní nebude modlit, pak těm písním vezmete část jejich sdělení, významu a hloubky, bude to obyčejný koncert, profesionální rutina, nám jde ale o to, se prostřednictvím těch písní o ten klid a pokoj s hosty podělit, předat ho dál.
 
Váš komorní sbor, se kterým koncertujete, se skládá jen ze tří zpěváků, dva z nich jsou Němci. Ve vašem repertoáru jsou přitom písně v českém jazyce, není to pro sbor překážka?

Souvisí to trošku s tou předchozí odpovědí, domnívám se, že pro zpěv duchovních písní je nejdůležitější ta osobní duchovní zkušenost. Aby si ti lidé byli jisti, co chtějí předat, musejí navzájem duchovně souznít – jazyk není tak velkou bariérou. Sestra Maria i bratr Christian jsou velmi učenliví, oba jsou s chrámem tak trošku osudově spojeni, oba se učí česky.

Máte jako sbor nějakou metu, které byste chtěli dosáhnout?
Určitě bychom byli rádi, aby se náš sbor rozšířil o další zpěváky, kteří ocení právě ten duchovní přesah. Koncertování pro nás není forma nějakého přivýdělku, ale služby lidem, která k našemu lázeňskému chrámu patří. Vstupné je zcela dobrovolné a vždy plně použito na údržbu a provoz chrámu. Je pro nás důležité, aby byl chrám co nejvíce přístupný, aby v něm lidé mohli chvilku spočinout, odpočinout si od svých každodenních starostí a povinností. Zpěv je svým způsobem modlitba, nejvíce přirozené nám proto přijde koncertovat právě v chrámu. Onou pomyslnou metou by mohlo být představit návštěvníkům alespoň základní obrysy pravoslavné spirituality, podělit se s nimi o ten klid a pokoj, který dnešnímu uspěchanému světu tolik chybí.

Kdy se mohou zájemci těšit na další koncert?

Nejbližší koncert je naplánovaný na sobotu 6. srpna od 19 hodin.