Zatoulaní psi v Aši už mají hotové přechodné bydlení

S velkým předstihem byla v Aši dokončena stavba nových záchytných kotců pro psy, které se nachází v areálu separačního dvora v Hedvábnické ulici. Původní termín dokončení a předání byl 30. října letošního roku. Nové kotce nahradí stávající, již nevyhovující. Využívány jsou městskou policií na záchyt toulajících se psů.útulek Aš 2

„Kotce jsou sestaveny z prefabrikátů. Areálek tvoří dvě jednotky, vždy po dvou kotcích a s chodbičkou uprostřed. K dispozici jsou tedy celkem čtyři kotce,“ sdělil mluvčí Městského úřadu v Aši Milan Vrbata.

Cena díla byla z výběrového řízení 370 tisíc korun bez DPH. Zhotovitelem společnost ODEHNAL-STAVO Podhradí, která v těchto dnech dokončila vydláždění plochy před kotci zámkovou dlažbou.

Foto: Městský úřad Aš