Modrý dům v Chebu se bude bourat

Chátrající objekty v centru Chebu půjdou k zemi. Jedná se o takzvaný modrý dům a vedle stojící budovu bývalého občerstvení v Májové ulici, které měly být zbourány již před dvěma lety. Šlo totiž o takzvané dočasné stavby. Přesto, že je nemovitost v soukromých rukou a vlastník se k demolici nemá, je město připraveno zmíněné domy zbourat. Již vyčlenilo částku ve výši dvou milionů.Modrý dům v Chebu se bude bourat

Demolicí obou domů se uzavře kauza, kterou město řeší z jejich vlastníkem již dva roky. V roce 1994 byl postavený modrý dům, který měl sloužit jako zubní ordinace a laboratoře. Využití se však postupně měnilo. V budově fungovala restaurace, diskotéka a dokonce také noční klub. Stavby, které měly být zbourány již před dvěma lety, jsou opuštěné a stahují se k nim bezdomovci. V budově někdo rozbil dveře a částečně i okna. Tím do nemovitosti zatéká a zhoršuje se tak její havarijní stav. Také již částečně popraskané zdivo hrozí procházejícím úrazem.

Částka za demolici bude vymáhána od kladenského majitele objektů.

Modrý dům v Chebu se bude bourat