Bezpečné prázdniny pro děti z pohledu hasičů

Dětem začaly prázdniny a to znamená méně povinností a více času na zábavu. To ale také znamená spoustu volného času a příležitostí k „tropení neplechy“. 

Každoročně dojde při požárech, které byly způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači, ke zraněním a značným majetkovým škodám. Oblíbenou zábavou je například tajné kouření ve stohu či v seníku, což již mnohokrát skončilo požárem. Mezi nebem a zemí se nikdo nenudilVelmi nebezpečné jsou rovněž manipulace dětí s pyrotechnikou či jinými výbušninami. Jen pro ilustraci: v roce 2015 způsobily děti ve věku do 15 let 218 požárů, zranilo se při nich 46 osob a zanechaly po sobě majetkové škody za téměř 13 milionů Kč. Během loňských prázdnin zavinily děti 61 požárů (což je nejvíc od roku 2008 viz. tabulka níže), při kterých naštěstí nikdo nezemřel, 8 osob se ale zranilo.

ROK POČET ŠKODA 

v mil. Kč

USMRCENÍ ZRANĚNÍ
2006 44 2,7 0 5
2007 63 18 0 6
2008 68 6,1 0 8
2009 39 6 0 3
2010 31 2,1 0 12
2011 28 5,7 0 3
2012 33 4,8 0 6
2013 29 2,1 0 5
2014 26 2,0 0 7
2015 61 2,4 0 8

 

Nejčastěji děti zapalují stohy slámy, domy, byty a odpadkové koše. Nejvíc požárů takto vzniká mezi 14,00 a 16,00 hodinou.

Požáry podle objektu vzniku 2009-2015 Počet
stohy slámy a píce 153
bytové domy 142
odpadní kontejnery, popelnice a odpad. koše 138
rodinné domky 120
kůlny, dřevníky, stodoly, kurníky, chlévy ap. 93
parky, osamocené stromy a keře 89
zemědělské neobdělávané plochy, louky 44
sklady píce a steliva 40

 

Snad stojí za to upozornit, že na základě zákona o požární ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich ratolesti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše  25 000 korun.

Hasiči doporučují si s dětmi zopakovat zásady chování v přírodě z hlediska nebezpečí vzniku požárů, ale také volání na tísňovou linku v případě vzniku mimořádné události.

Většinu těchto zásad si děti osvojí už ve škole, kde je problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v osnovách už od roku 2004, od září 2013 jsou nově rámcové vzdělávací programy upraveny tak, aby plně pokryly všechna potřebná témata, tedy i to, jak požárům předcházet a jak se zachovat, pokud už k němu dojde.

Témata přitom pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovávali přímo odborníci z řad Hasičského záchranného sboru ČR, kteří vycházeli z letitých zkušeností a statistik.

Do vzdělávání dětí se zapojují i sami hasiči, kteří jen za minulý rok provedli kolem 2549 přednášek v základních a středních školách, oslovili 272 tříd mateřských škol s 12 246 žáky a od roku 2001 odborně připravovali v oblasti ochrany obyvatelstva přes 23 000 učitelů. Nemalé úsilí je také věnováno publikační činnosti. Velké oblibě se těší i exkurze na hasičských stanicích, které každoročně navštíví okolo 100 tisíc osob, a pohybově vědomostní soutěže, kde si získané znalosti mohou účastníci ověřit v praxi. V roce 2015 se těchto soutěží zúčastnilo celkem 13 374 žáků a studentů.

Není pochyb o tom, že pokud nastanou nějaké mimořádné situace, musí si s nimi děti často poradit samy. A je velmi pravděpodobné, že to budou právě vědomosti získané v rámci vyučování nebo na akcích hasičů, které jim takové situace pomohou zvládnout.

Foto: ilustrační