Jihovýchodní obchvat Chebu získal prestižní ocenění

Výsledky 13. ročníku soutěže „Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě roku 2015“ byly ve čtvrtek 16. června slavnostně vyhlášeny v Betlémské kapli v Praze. Mezi oceněnými nechyběl ani projekt Karlovarského kraje, cenu poroty si odnesl jihovýchodní obchvat Chebu.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou železniční dopravní cesty a Ředitelstvím vodních cest ČR. Jejím cílem je profesionální prezentace českého dopravního stavitelství a inženýrské profese nejen laické a odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.

„Mám obrovskou radost, že jsme s naším projektem uspěli v národní soutěži, a rád bych poděkoval všem, kteří se na jeho realizaci podíleli. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb financovaných Karlovarským krajem za poslední roky. Díky výstavbě obchvatu se podařilo odvézt tranzitní dopravu z centra Chebu a průjezd městem se stal konečně bezpečnějším,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.

Stavba přeložky silnice II/214 trvala rok a půl a stála bezmála 393 milionu korun. Karlovarský kraj na ni získal dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 318,4 milionu korun a zbývající náklady uhradil z vlastního rozpočtu. Projektantem obchvatu byla společnost PONTEX a novou silnici na zakázku vybudovalo sdružení firem STRABAG a SWIETELSKY stavební. Cena odborné poroty byla udělena za liniovou dopravní stavbu s dvoupruhovou vozovkou funkční skupiny B ve třídě S.

TZ – KK