Krásná bojuje o evropský titul Vesnice roku

Obec Krásná zvítězila v krajském i celostátním kole soutěže Vesnice roku, a tak postupuje do „evropského kola“. Do obce nedaleko Aše proto příští týden přijede komise, která Krásnou zhodnotí. Komise bude složena ze tří hodnotitelů, z nichž jeden bude z Lucemburska, jeden z Holandska a jedna hodnotitelka z Polska. Archiv-obec-Krásná

Čtyřiadvacet vesnic v 11 různých státech bojuje o prestižní Evropskou cenu 2016, která probíhá pod heslem „být otevřený“. Mezinárodní a interdisciplinárně obsazená hodnotitelská komise zahájila v polovině dubna v rámci setkání v Klagenfurtu několikastupňový hodnotící proces, který bude v květnu a červnu pokračovat prohlídkami přímo v jednotlivých zúčastněných vesnicích. Rozhodnutí padne koncem června, cena bude předána v září v Maďarsku. Nejúspěšnější účastníci budou poctěni záznamem do online-roadmapy nejlepších projektů rozvoje vesnic a obcí Evropy.   

„Právě v dobách, kdy se zdá, že mnohé ochromí slovo krize, je neocenitelným přínosem, když se lidé chopí iniciativy a aktivně zintenzivňují budoucí udržitelnost životního prostoru, který je bezprostředně obklopuje. Přesně to se děje ve vesnicích, které se ucházely o 14. Evropskou cenu obnovy vesnice“, vyjádřil své přesvědčení předseda hodnotitelské komise soutěže, lucemburský Charles Können, u příležitosti prvního zasedání hodnotitelské komise v polovině dubna v rakouském Klagenfurtu. Je ohromující, kolik odvahy, kreativity, vytrvalosti, houževnatosti a otevřenosti je vynakládáno při realizaci projektů, které intenzívně upevňují ekonomickou zdatnost, ekologickou kvalitu, sociální soudržnost a kulturní bohatství příslušných vesnic.

Záznam do virtuální „roadmapy“ na obzoru

Organizátorkou soutěže, která je roku 1990 vyhlašována každé dva roky, je Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Kromě „Evropské ceny obnovy vesnice“ jsou udělována také vyznamenání za „Vynikající komplexní rozvojové projekty“ a za mimořádné výkony v jedné nebo ve více oblastech rozvoje vesnice“. Kromě trofeje a plakety čeká nejúspěšnější účastníky zápis do elektronické „roadmapy“, která bude online přístupná již po několika dnech. Prostřednictvím tohoto projektu podpořeného z prostředků EU budou nejlepší obce z projektu obnovy vesnice kliknutím myší lokalizovatelné a zpřístupněné na virtuální mapě.

 

Předtím, než v rámci dalšího zasedání hodnotitelské poroty v Mnichově padne koncem června rozhodnutí, členové poroty soutěže si v květnu a červnu prohlédnou zúčastněné obce. Udělování ceny proběhne 9. září 2016 ve vítězné obci soutěže roku 2014, v obci Tihany v Maďarsku. Bude se hodnotit, jak zúčastněná obec reagovala na zjištěné silné a slabé stránky, jakož i na interní a externí rizika a příležitosti. Jedná se přitom o konkrétní opatření ve smyslu ekonomického rozvoje, zřizování době odpovídajících sociálních zařízení, architektury, rozvoje osídlení, ekologie a zásobování energií, a dále o kulturní a vzdělávací aktivity. Neméně důležité jsou zvolené metody a sledované strategie, které by se měly vyznačovat komplexním a udržitelným přístupem, participací a spoluprací. Heslo soutěže zní „být otevřený“ a je chápáno jako výzva k tomu, dívat se na věci realisticky, získat otevřený pohled na to, co je nové, neznámé a nezvyklé, osmělit se k inovacím, překračovat hranice obcí a nechápat společenskou různorodost jako ohrožení, ale jako obohacení.

 

„Cílem soutěže je, utvrdit venkovské obce v jejich aktivitách, motivovat obce k dalším aktivitám a podpořit výměnu zkušeností s jinými venkovskými obcemi v Evropě. Kromě toho chceme motivovat obce a regiony k následování, uvést do povědomí evropské veřejnosti celospolečenský význam venkovských regionů a v neposlední řadě také posílit sbližování Evropy“, vysvětluje jednatelka Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, Theres Friewald-Hofbauer.