V Karlovarském kraji bylo dokončeno vyznačení evropských tras EuroVelo

Na počátku května dokončil Klub českých turistů značení poslední ze dvou evropských tras na území regionu. Jedná se o evropskou trasu EuroVelo 4 (EV4) mezi Chebem a hranicí kraje u Chyší. Náš kraj díky tomu patří mezi první regiony, které už mají vyznačeny všechny evropské cyklotrasy na svém území.
„V Karlovarském kraji je vyznačeno 206 km evropských tras, které kraj nechal osadit značením ve spolupráci s Klubem českých tturistická zn. 1 malá na weburistů. Každoročně klubu finančně přispíváme na jeho činnost, v letošním roce to bylo částkou ve výši 300 tisíc korun. Díky kvalitnímu značení patří nejen evropské trasy v našem regionu k velmi oblíbeným a vyhledávaným cyklisty i turisty,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel s tím, že v kraji je v současnosti celkem přes 2 tisíce kilometrů značených cyklotras různých typů.

Trasa EV4 vede z Chebu po národní trase číslo 6, tedy po Cyklostezce Ohře, a dál pak pokračuje z Karlových Varů po národní trase číslo 39 směrem na Chyše a do Plzeňského kraje. „Obě trasy se kříží v Chebu a město se tak stalo jedním z pěti měst v České republice, kde se protínají cyklistické trasy evropského významu,“ uvedl správce Cykloportálu Karlovarského kraje Miroslav Landa.

První evropská trasa EuroVelo 13 byla vyznačena v Karlovarském kraji v roce 2014. Byla to Trasa po železné oponě, vedená z Trojmezí do Tří Seker v délce 88 km.

TZ – KK