Chytré telefony zvyšují počet uživatelů internetu

Nejrozšířenější informační technologií v českých domácnostech jsou v posledním desetiletí mobilní telefony. Díky jejich chytrým verzím také přibývá uživatelů internetu. Na oblibě ale získávají i přenosné počítače.malé na web

Podle posledních dostupných údajů ČSÚ připadá na sto domácností 206 mobilních telefonů. Používá je 98 % jednotlivců starších 16 let. Naopak podíl domácností užívajících pevné telefonní linky dále klesá. Na konci roku 2014 mělo pevnou linku jen šest domácností ze sta. Spolu s Finskem jde o nejnižší hodnotu ze všech zemí EU.

Zatímco na počátku 90. let nebyl osobní počítač samozřejmostí, vloni jej mělo 3,1 miliónu tuzemských domácností. Od roku 2010 tak vzrostl počet domácností vybavených osobním počítačem o více než čtvrtinu na 73 %. V posledních letech se navíc mění typ užívaného přístroje. „Až do roku 2013 dominovaly českým domácnostem klasické stolní počítače. Vloni je vystřídaly počítače přenosné. Mělo je 55 % všech domácností, resp. 75 % domácností, které jsou vybaveny počítačem,“ říká Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Internet vloni používaly tři čtvrtiny jednotlivců starších 16 let, tzn. 6,6 miliónů osob. „Je zajímavé, že počet uživatelů internetu převyšuje počet uživatelů počítače. Je to dáno hlavně rozmachem chytrých telefonů a jiných přenosných zařízení, která jsou častěji využívána i k přístupu na internet. Lze předpokládat, že internet se ve spojení s mobilem brzy stane široce rozšířenou technologií používanou napříč všemi věkovými a vzdělanostními kategoriemi,“ doplňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V roce 2015 používalo mobilní telefon k internetovému připojení 37 % dospělé populace (3,2 miliónu osob). Mezi uživateli internetu v mobilu převládají mladí lidé mezi 16–24 lety.

Internet nejčastěji používáme ke komunikaci a vyhledávání informací. Hojně se věnujeme i čtení on-line zpráv, novin a časopisů. V roce 2015 trávilo touto činností svůj čas 65 % dospělé populace. Podíl Čechů, kteří čtou on-line zprávy na internetu, patřil k nejvyšším v rámci EU.

Vedle toho stagnuje počet lidí využívajících sociální sítě. V roce 2010 jejich prostřednictvím komunikovalo 9 % jednotlivců starších 16 let, v roce 2013 již 34 %. Ve 2. čtvrtletí loňského roku šlo o 37,4 %, což je takřka stejně jako v roce předchozím (36,9%).