Je žloutenka onemocnění špinavých rukou?

Před pár měsíci se začala šířit z Chebu po Karlovarském kraji žloutenka. Ale co to vlastně hepatitida – žloutenka je? Lze se ochránit před onemocněním důkladným mytím rukou? Jak člověk pozná, že se nakazil? O všem, co souvisí s onemocněním žloutenky typu A, si živé Chebsko povídalo s chebskou dětskou lékařkou Silvií Šubou.

OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Co to vlastně žloutenka je a jak se člověk může nakazit?

Hepatitida typu A je virové onemocnění. Zdrojem infekce je nemocný člověk. Infikovaná osoba vylučuje virus stolicí, virus může být přenesen kontaminovanými rukami, vodou, potravinami. Vstupní bránou do organizmu jsou ústa. Virus se přenáší tzv. fekálně – orální cestou. Odsud podchází i další pojmenování této nemoci jako nemoc špinavých rukou. Nejčastěji se tato nemoc přenáší v rodině nebo kolektivu. Infikovaný člověk může nemytýma rukama kontaminovat další předměty a potraviny. Je možné i šíření nemoci kontaminovanou vodou a potravinami.  Odpadní vody mohou znečistit zdroje pitné a užitkové vody. K nákaze může dojít i mytím potravin kontaminovanou vodou (ovoce, zelenina). Nakazit se je možné např. i z kostek ledu v nápojích, či ze zmrzliny. Virus přežije několikaleté mražení nebo var po dobu kratší než 5 minut. Virus mohou obsahovat i nedostatečně tepelně zpracované ryby, krabi, ústřice a jiní mořští živočichové.

Inkubační doba je 15- 50 dnů, ale již během 1-2 týdnů před tím, než se objeví první příznaky, může infikovaný člověk infikovat další osoby.  Největší infekčnost spadá do období několika dnů před začátkem onemocnění.

Jak nemoc vzniká a jaké jsou její projevy?

Virus se množí v jaterních buňkách, způsobuje jejich zánět, a je pak spolu se žlučí vylučován do stolice.

V prvním stadium jsou příznaky podobné chřipce a trávicí potíže, únava, slabost, zvýšení tělesné teploty, bolesti svalů a kloubů, příznaky zánětu horních dýchacích cest, nechutenství, pocity na zvracení, zvracení, nadýmání a tlak pod pravým žeberním obloukem. Toto stadium trvá zpravidla týden. U některých lidí může zcela chybět a k lékaři se pacient dostane až poté, že si okolí všimlo žlutého zbarvené kůže a bělma očí.

Ve druhém stádiu převažují trávicí potíže. Také je přítomné žluté zbarvení různé intenzity, tmavá moč a světlá jílovitá stolice. Onemocnění může probíhat i bez jakýchkoliv příznaků. K tomu dochází zvláště u malých dětí. Jejich onemocnění se zjistí až po vyšetření pro kontakt s nemocným. Výskyt a závažnost stoupá s věkem. U dětí a mladých probíhá nemoc bez komplikací. U starších mohou být komplikace až úmrtí.

Stadium rekonvalescence probíhá různě dlouhou dobu. Přetrvává únava, malátnost a nechutenství.

Jak lze spolehlivě prokázat, že je pacient nakažený?

Žloutenku lze prokázat vyšetřením například z moče, kde se dají zjistit žlučová barviva. Z krve se prokazuje zvýšená hodnota jaterních enzymů, bilirubínu a další parametry, kterými lze zjistit rozsah onemocnění.

Jak probíhá léčba?

V České republice je povinná hospitalizace u pacientů s hepatitidou A. Minimální doba hospitalizace je 14 dní. Onemocnění se může znovu objevit, a proto je někdy nutná opakovaná hospitalizace. Léčba je většinou dle příznaků. V případech, kde jsou trávicí potíže, se podávají infuze a léky chránící játra. Klid na lůžku je doporučován v prvních dnech onemocnění, dále záleží na celkovém stavu pacienta a výsledcích laboratorních parametrů. V dalším období se doporučuje režim bez větší fyzické zátěže. Také se doporučuje dieta s omezením tuků, dostatkem sacharidů a bílkovin. Ovoce se doporučuje nejdříve kompotované, později čerstvé, lehce stravitelné. Zeleninu si nemocný vybírá podle tolerance. Alkohol je zakázán minimálně 6-12 měsíců. Pacienti jsou po dobu 1 roku sledování v jaterní poradně.

Dá se nějak onemocnění předcházet?

U pacienta s prokázanou hepatitidou A je třeba zajistit jeho izolaci na infekčním oddělení. U kontaktů osob podezřelých z nákazy je zaveden zvýšený zdravotnický dozor – karanténa. Podezřelí jsou pravidelně vyšetřováni až do 50. dne od izolace posledního nemocného. V průběhu karantény se minimálně 3x odebere krev nemocného ke sledování jaterních testů a protilátek. Děti mohou docházet do školy, ale nesmějí se zúčastňovat kroužků, škol v přírodě či táborů. Je doporučena zvýšená celková osobní hygiena.

Ne vždy se dá přenosu této choroby zabránit pouze mytím rukou po použití toalety a před jídlem.

Nejúčinnější ochranou je včasné očkování. Od roku 1991 je na trhu vakcína proti hepatitidě A. Aby byla její účinnost maximální, doporučuje se po první dávce podat přibližně za půl roku druhou, která jedince chrání dostatečně dlouho (minimálně 10 let i více). Nelze ji však podat v době, kdy je pacient v karanténě.  O očkování je možné se informovat u svého praktického lékaře. V naší ambulanci také provádíme očkování u nás registrovaným pacientům.

Očkování proti hepatitidě je nepovinné, není zahrnuto do očkovacího kalendáře a není tudíž hrazené pojišťovnou. Každá pojišťovna ale nabízí svým klientům různé příspěvky na nepovinná očkování.