Nejen příznivci Slavkovského lesa jsou zváni na přednášku

Setkání příznivců Slavkovského lesa se uskuteční v budově CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních. Návštěvníky čekají dva bloky přednášek. Na akci jsou posluchači zváni v pátek 8. dubna od 16 hodin. Vstup zdarma

1 blok:

16.00 – 16.15 hodin – Libor Dvořák – Muzeum Mariánské Lázně

Vodní ploštice Dyleňského lesa

16.20 – 16.35 – Stanislav Benedikt – Česká entomologická společnost

Jak na brouky (nejen ve Slavkovském lese)

16.40 – 16.55 hodin Václav Lupínek – ČSOP Alter meles

Mravenci rašelinišť Slavkovského lesa

2 blok:

17.10 – 17.25 Vladimír Malichar –

Předběžné výsledky mapování plíška lískového ve Slavkovském lese

17.30 – 17.45 Zdeněk Janovský – Katedra botaniky PřF UK a botanický ústav AVČR

Vymírání čertkusu lučního na Tepelsku. Můžeme ho zastavit prostředky ochrany přírody?

17.50 – 18.05 Petr Krása – AOPK ČR Správa CHKO Slavkovský les

Na co se při vyhlašování CHKO nedostalo. Jaké hodnoty skrývá oblast Krudumu a Lobezského potoka

18.10 – 18.25 Stanislav Wieser

Nahlédnutí do Halštrovských horOLYMPUS-DIGITAL-CAMERA