Město Cheb možná ozdobí nová rozhledna

Město Cheb má v plánu vybudovat nové výletní místo nedaleko centra. V tuto chvíli je celý nápad zatím na začátku, ale i tak má vedení města jasnou představu o tom, jak by mohlo vypadat. Mělo by jít o novou rozhlednu na Špitálském vrchu.ŠPITÁLSKÝ VRCH 1

Na Špitálském vrchu se v roce 1913 nacházel takzvaný Pomník Friedricha Ludwiga Jahna, který byl však v roce 1945 srovnán se zemí. Zbyla tam jen mohyla s betonovou deskou a dubový háj okolo ní. Toto místo si město Cheb vybralo, aby se zde pokusilo rozhlednu vybudovat. Ta by mohla stát přímo na místě, kde byl tehdejší pomník. V tuto chvíli si vedení chebské radnice nechává zpracovat malou studii, která by nám mohla říci, jestli je možné tam výletní bod vytvořit, či nikoliv. A jak by případně dané místo mohlo vypadat. Zadaná studie souvisí s tím, že město bude mít k dispozici 10 tisíc kubíků stavební sutě z demolice bývalých kasáren na Zlatém vrchu, která začne na jaře. Ze Špitálského vrchu se lidem nabízí jedinečný výhled na město Cheb, v pozadí je vidět i celá Chebská pánev s dominantní vyhaslou sopkou Komorní hůrkou a v dálce lze spatřit i několik kilometrů vzdálený Chlum Svaté Maří.

Pomník na Špitálském vrchu měl podobu uměle nasypaného pahorku, na jehož vrcholku se nacházel mohutný kamenný blok s turnerskými znaky, obklopený třemi orly představujícími německou národnost, pravdomluvnost a Všeněmecko. Svah kopce byl rozdělen dvěma terasami. Na spodní se nacházely kameny se jmény jednotlivých spolků, na horní se jmény německých velikánů. V symbolické rovině měl monument představovat posvátnou horu ve smyslu imaginárního středobodu všech Germánů, a tudíž místo hodné nejvyšší úcty. Jahnův pomník byl slavnostně odhalen 11. srpna 1913 během 6. německé spolkové tělovýchovné slavnosti pořádané v Chebu, a sice u příležitosti 135. výročí narození Friedricha Ludwiga Jahna, 50. výročí Egerer Turnverein a 100. výročí bitvy u Lipska.

VID