V Karlovarském kraji se našel poklad z mladší doby bronzové

Na počátku tohoto týdne nahlásil občan, který v lesním remízku katastru obce Nová Role hledal kameny na svoji zahrádku, nález historických dobových artefaktů. Na místo se neprodleně vydali archeologové Muzea Karlovy Vary a Národního památkového ústavu, předměty identifikovali do mladší doby bronzové (před rok 1000 před Kristem) a provedli na místě revizní výzkum.nález 1

Na základě výzkumu se unikátní bronzový depot doplnil na konečných 18 předmětů, čítajících náramky, spony, faléry, nápažníky a prsten.  Zjištění archeologů potvrdilo pravdivost tvrzení nálezce o způsobu uložení předmětů i to, že nebyl objev učiněn za použití detektoru.  „Počet předmětů z mladší doby bronzové v tomto jediném depotu několikanásobně převyšuje doposud známé objevy obdobných depotů na území Karlovarského kraje,“ řekl Filip Prekop, archeolog NPÚ v Lokti a dodal, že všechny nálezy byly protokolárně předány Muzeu Karlovy Vary, které je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. „Zároveň budeme koordinovaně pokračovat v dalším vyhodnocení nově zjištěné archeologické lokality a jejího bezprostředního okolí,“ dodal Prekop. Z pochopitelných důvodů ale zůstane zatím zmíněná lokalita v anonymitě.

Na místo nálezu dorazili i náměstek hejtmana pro oblast kultury Petr Zahradníček a náměstek primátora Karlových Varů Jiří Klsák, který je rovněž archeologem. Ten neskrýval nadšení:  „Za celou svoji archeologickou praxi nepamatuji významnější nález z této doby na území kraje.“ Podle náměstka hejtmana Petra Zahradníčka je kuriózní, že se při revizi unikátního bronzového depotu sešli téměř všichni archeologové působící v našem kraji (tři ze čtyř). „Z toho jeden, Jiří Klsák, je jím pouze na desetinový úvazek, což je na zamyšlenou…  V každém případě budeme ve vedení kraje řešit odměnu pro nálezce jedinečného souboru bronzových předmětů. V jaké výši bude, to záleží na odborném posouzení a na vyčíslení hodnoty depotu,“ dodal Zahradníček.