Ve Tříkrálové sbírce se na Chebsku vybralo 150 tisíc korun

V Chebu, Františkových Lázních, Libé, Třebeni, Dolním Žandově a Komorním Dvoře chodili koledníci v rámci Tříkrálové sbírky. Vykoledovali přes 150 tisíc korun. Částka bude využitá na podporu sociálních a charitativních projektů v Chebu, v kraji, ale i v zahraničí.

Konkrétně se vybralo 145 377 korun a 206 eur, což je celkem 150 953 korun. To je přibližně o deset tisíc korun méně než v minulém roce.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Do Tříkrálové sbírky se letos zapojilo 92 koledníků, z toho 22 vedoucích skupinek – oproti loňským 25 – a 6 dobrovolníků v zázemí,“ informovala ředitelka Farní charity v Chebu Eva Kolafová. „Všem dárcům i koledníkům ze srdce děkujeme a přejeme hodně Božího požehnání do celého roku,“ popřála všem zúčastněným.

Vybraná částka 150 tisíc korun se rozdělí na několik částí. Pětašedesát procent z částky, tedy necelých sto tisíc korun, bude jako obvykle použito na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu. Třicet procent z toho, tedy asi 29 436 korun, půjde na služby Hospice Sv. Jiří o. p. s., který provozuje zdravotní službu domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči rodinám, jež se starají doma o své umírající. Stejné procento poputuje i na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v Azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém denním centru. Čtyřicet procent, předběžně 39 248 korun, půjde na služby starým, nemocným a sociálně potřebným v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb, a na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb.IMG_4892

A na co bude použito zbylých 40 procent částky? Necelých třiadvacet tisíc půjde na projekty Diecézní charity Plzeň (DCHP) v Karlovarském kraji, patnáct tisíc poslouží na humanitární pomoc DCHP do zahraničí, přes sedm tisíc pak poputuje na projekty a služby Charity Česká republika a na centrální režii Tříkrálové sbírky.