Při nákupu pyrotechniky se vyplatí obezřetnost

Pyrotechnika je tradičně nedílnou součástí oslav příchodu nového roku. Stejně jako každý rok věnuje Česká obchodní inspekce kontrolám prodeje zábavní pyrotechniky náležitou pozornost a intenzita těchto kontrol roste s blížícím se datem Silvestrovských oslav. O dozorové pravomoci se ČOI dělí s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. Kontrolu ohňostrojů provádí Český báňský úřad. Pyrotechnické výrobky by měly především obsahovat návod v češtině, kterým by se měl spotřebitel z bezpečnostních důvodů řídit.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bez dozoru dospělé osoby by pyrotechniku neměly nakupovat ani ji odpalovat děti. Dospělým spotřebitelům Česká obchodní inspekce doporučuje, aby v zájmu ochrany zdraví vlastního i svých blízkých, nekupovali takové pyrotechnické předměty, které patří pouze do rukou lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.

Rady spotřebitelům:

„Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům, kteří se rozhodli kupovat před Silvestrem pyrotechniku, aby byli maximálně obezřetní,“ informoval mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. „Správná pyrotechnika musí obsahovat informace o výrobci, případně dovozci a také datum, do kterého je možné pyrotechniku použít. Nikdy by neměl chybět návod k použití, a to v českém jazyce,“ dodal mluvčí.

Pyrotechnika by měla být správně skladovaná, neměla by zvlhnout, jinak by mohlo hrozit riziko samovznícení. Z tohoto důvodu se doporučuje nakupovat pyrotechniku v kamenných obchodech.