Lineární urychlovač začne fungovat do konce roku

Už jen pár týdnů zbývá do zahájení provozu nového lineárního urychlovače, který bude fungovat v chebské nemocnici, a to společně s novým plánovacím CT a novým terapeutickým rentgenem. Pokud by nedošlo k nákupu nového lineáru, znamenalo by to konec onkologické péče v Karlovarském kraji.

„Instalovaný urychlovač patří mezi nejmodernější zařízení v České republice a jeho hlavní předností je především vysoká přesnost. Díky ní bude možné lépe zacílit léčbu nádorových onemocnění, a ta bude pro pacienta šetrnější i účinnější,“ uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März. „Nezanedbatelným přínosem pak je, že lidé budou moci léčbu i nadále absolvovat přímo v regionu a nemusí kvůli ní dojíždět například do Plzně nebo Prahy.“ Jak podotkl, nejde o ojedinělý projekt. „Jen od roku 2009 se nám podařilo na přístrojové vybavení pro KKN získat z programů Evropské unie 498 milionů korun. A chceme v jeho modernizaci dál pokračovat.“Lineární urychlovač začne fungovat do konce roku

„Jednou z mnoha předností instalovaného přístroje je možnost dynamické změny celé řady provozních parametrů v průběhu vlastního ozařování – technologie objemové modulované radioterapie VMAT,“ vysvětlil Miroslav Krist, zástupce dodavatele přístroje. „To je proměnlivá rychlost rotace gantry v obou směrech, možnost změny polohy jednotlivých lamel i v průběhu natáčení kolimátoru a možnost plynulého modulování dávky v průběhu rotace gantry. Výsledkem těchto funkcí je větší přesnost zacílení nádoru, nižší zatížení kritických struktur a zdravých tkání, rychlejší distribuce dávky a výrazné zkrácení ozařovacího času, které zvyšuje pacientovo bezpečí, komfort a rozšiřuje okruh léčitelných malignit,“ popsal.

Chebské oddělení radioterapie a klinické onkologie má k dispozici ještě dva nové přístroje. První je terapeutický rentgen, který bude používán k ozařování v rámci nenádorové terapie a zároveň pro radikální a paliativní ozařování. Druhým je plánovací CT, které nahradí stávající 13 let staré zařízení. Přístroj bude využíván jako součást plánovacího řetězce pro přípravu ozařovacích plánů na právě dokončovaném lineárním urychlovači.

„Vybavení nemocnic kvalitní technikou je dlouhodobě jednou z priorit Karlovarského kraje. Daří se nám čerpat dotace z Evropské unie a tuto prioritu naplňovat. Chebské oddělení onkologie a radioterapie jako jediné v kraji nabízí lůžkovou péči onkologickým pacientům, kteří díky dalšímu zvyšování kvality nebudou muset vyhledávat služby jiných zdravotnických zařízení mimo region,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.Lineární urychlovač začne fungovat do konce roku

Pro lineární urychlovač za 98 milionů korun musela být vybudována samostatná přístavba umístěná u pavilonu C. Na tento projekt s náklady ve výši okolo 37 milionů korun kraj získal rovněž dotaci z Evropské unie. „Do Karlovarské krajské nemocnice šlo v posledních čtyřech letech téměř 1,2 miliardy korun na stavební akce či nové přístroje. Z toho 750 milionů se kraji podařilo získat z EU, dalších asi 270 milionů hradil z krajského rozpočtu. Ročně navíc kraj vkládá okolo 50 milionů korun do obnovy sokolovské nemocnice,“ vyčíslil hejtman Martin Havel.

Lineární urychlovač nyní projde potřebnými testy a na konci letošního roku začne sloužit pacientům.