Boj s invazními rostlinami nekončí

V Karlovarském kraji v těchto dnech proběhla poslední fáze likvidace invazních rostlin v rámci projektu „Omezení výskytu invazních rostlin“, který je podporován z Operačního programu Životní prostředí.  Tím tento tříletý projekt končí, nekončí ale boj s invazními rostlinami.bolševník hotová na web malá

Cílem projektu bylo zmapovat výskyt bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté a vhodnými metodami omezit jejich výskyt a to na území více než 2800 kilometrů čtverečních. K jaké změně na 6 229 hektarech došlo, vyhodnotí až právě zpracovávaná Studie účinnosti. Její výsledky budou poprvé představeny na Závěrečné konferenci dne 2. listopadu 2015 v Krajské knihovně v Karlových Varech.

„V každém případě projekt zvýšil povědomí všech o problematice invazních rostlin v kraji a přinesl i nové zkušenosti s jejich takto rozsáhlou likvidací,“ zhodnotila manažerka projektu Lenka Pocová. Do budoucna budou informace o použití jednotlivých metod k dispozici vlastníkům formou Metodické příručky a videa.

V následujícím období bude potřeba věnovat této problematice pozornost, monitorovat stav a vývoj lokalit a zabránit opětovnému rozšíření invazních rostlin. „V minulých dnech jsme k tomuto tématu vedli řadu jednání zejména se starosty obcí, připravujeme vhodná opatření včetně jejich finančního zajištění pro udržení dosaženého stavu a pro jeho další zlepšování,“ uvedl krajský radní Josef Hora. Finanční prostředky potřebné k zajištění udržitelnosti byly zařazeny do návrhu rozpočtu kraje pro příští rok a do rozpočtového výhledu 2017 – 2020.