Chodec nemá absolutní přednost. Ani na vyznačeném přechodu

Nejenom řidič, ale i chodec je účastníkem silničního provozu. Všichni se musí řídit zákonem o silničním provozu. Z toho vyplývá, že se účastník musí chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani vlastní.Chodec nemá absolutní přednost. Ani na vyznačeném přechodu

„Chodci jsou samozřejmě těmi nejzranitelnějšími účastníky v silničním provozu. Chodec na přechodu morálně vítězí, ale fyzicky podléhá,“ uvedla policejní preventistka Zdeňka Papežová. „Proto by se měl podle toho chovat. Ne vždy platí, že má chodec na přechodu přednost. Nemá!“
Přecházení vozovky či silnice je vždy riziková situace, při které může dojít k nehodě. „Vina nemusí být vždy na straně řidiče,“ upozorňuje Zdeňka Papežová.

Jak tedy bezpečně přejít vozovku?
• Chodec nemá absolutní přednost ani na vyznačeném přechodu
• Přechody pro chodce jsou určeny pro chodce
• Přecházejte vozovku nejkratší cestou, kolmo nikoli šikmo
• Chodec nemá v žádném případě přednost před tramvají
• Na přechodu nespěchejte ale ani se nezdržujte, soustřeďte se na přecházení – můžete upadnout, špatně odhadnout vzdálenost apod.
• Vždy se rozhlédněte a přesvědčte se, zda nepřijíždí vozidlo – rozhlédněte se vlevo, vpravo, zaposlouchejte se, nemusíte vozidlo vždy vidět a slyšet
• Buďte ostražití i při přecházení, raději se opět rozhlédněte a přesvědčte, zda se neblíží vozidlo
• Pokud je vozidlo dohledu, nepřecházejte! Brzdná dráha vozidla je závislá na hmotnosti, rychlosti vozidla a povětrnostních podmínkách (na suchém povrchu je brzdná dráha vozidla asi 37 metrů, při dešti 50 metrů, na zasněžené vozovce je to až 110 metrů při rychlosti vozidla 50 km/h)
• Dvouproudovou silnici přecházejte obzvlášť opatrně, dávejte pozor na druhý pruh, odkud může přijíždět další vozidlo
• Je-li v blízkosti 50m přechod nebo nadchod, musíte ho využit
• Pokud je u přechodu semafor, respektujte světelná znamen červená –STŮJ, zelená – JDI- i přesto se vždy rozhlédněte, zda můžete bezpečně přejít
• Přecházíte-li od zastávky autobusu, nechte autobus odjet, pak budete mít dobrý rozhled a přehled o tom, zda můžete přejít vozovku bezpečně
• Nevstupujte do vozovky mezi vozidly. Nejenže nemáte dobrý rozhled o přijíždějících vozidlech, ale ani řidiči Vás nemusí dobře a včas vidět
• Zatáčka není vhodné místo pro přecházení- nevidíte přijíždějící vozidlo a řidič vozidla nemusí vidět Vás
• Je-li vozovka chráněna zábradlím, respektujte toto opatření. Určitě jde o místo nebezpečné pro chodce, nezkracujte si proto v těchto místech cestu
• Pravidla přecházení vozovky jsou ztížena zvlášť pro děti a starší osoby – starší člověk přechází pomaleji, může upadnout, u dítěte může být rozptýlena pozornost různými podněty. Odhadnout vzdálenost, rychlost vozidla a předvídat nebezpečí umí dítě až kolem desátého roku
• Vozidla s právem přednosti v jízdě (PČR, HZS, RZS a další) mají před chodci i vozidly přednost
• Nejen pro řidiče, ale také pro chodce platí pokyny policistů