Počet postihů za porušení léčebného režimu meziročně stoupl. Nejvíce „hříšníků“ bylo v Plzeňském kraji

Výsledkem 82 012 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců, které v prvním pololetí roku 2015 provedly okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), bylo 1 707 postihů za jeho porušení. Je to o 247 případů více než ve stejném období loňského roku. Udělené sankce v konečném důsledku znamenají odnětí či snížení nemocenského. Za leden až červen letošního roku nejvíce postihů (244) udělily OSSZ v kraji Plzeňském. Jestliže bylo v daném období ukončeno 866 152 případů dočasné pracovní neschopnosti, byl zkontrolován zhruba každý desátý pojištěnec, který byl na tzv. neschopence.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Lidé, kterým ošetřující lékař vystaví tzv. neschopenku, jsou povinni dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce, umožnit pracovníkům OSSZ pověřeným kontrolou dodržování tohoto režimu, aby mohli kontrolu provést, a poskytnout jim při ní nezbytnou součinnost. V souvislosti s tím jsou pojištěnci povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Vycházky povoluje ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu v celkovém rozsahu max. 6 hodin denně (v jednom nebo více intervalech, a to v době od 7 h do 19 h). Ve výjimečných případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, může ošetřující lékař po předchozím písemném souhlasu OSSZ povolit, aby si pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Při samotné kontrole se zaměstnanci OSSZ musejí prokázat „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že dočasně práceneschopného pojištěnce při kontrole nezastihnou na uvedené adrese nebo jim pojištěnec neposkytne nezbytnou součinnost, písemným oznámením jej vyzvou, aby kontaktoval příslušnou OSSZ. Pokud se potvrdí porušení povinností pojištěnce, může být v důsledku kráceno nebo odejmuto nemocenské.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 30. 6. 2015

Kraj Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Hl. město Praha 3 433 53
Jihočeský 4 749 67
Jihomoravský 11 192 121
Karlovarský 4 000 117
Královéhradecký 6 197 132
Liberecký 3 305 102
Moravskoslezský 8 515 143
Olomoucký 6 451 111
Pardubický 5 749 144
Plzeňský 7 714 244
Středočeský 8 494 142
Ústecký 5 895 167
Vysočina 2 751 61
Zlínský 3 567 103
Celkem ČR 82 012 1 707