Poutní cesta nabídne tři dny vzájemnosti

Nejen pro věřící se po roce uskuteční takzvaná Chebská pouť, Egerer Wallfahrt z Chebu do Marienweiher. Na cestu, která je dlouhá 75 kilometrů, se vydává každoročně několik desítek lidí.

Cesta bude zahájená v pátek 4. září v 9 hodin bohoslužbou v chebském kostele sv. Mikuláše a potrvá do neděle 6. září.

„Pouť pořádá Římskokatolická farnost Cheb ve spolupráci s Bazilikou v Marienweiher, která nás před lety oslovila, zda bychom měli zájem po sto letech opět obnovit tradici pěších poutí,“ popsala obnovení tradice řiditelka farní charity v Chebu Eva Kolafová. „A tak už od roku 2010 společně na přelomu srpna nebo počátkem září putuje 30 až 40 členná skupina poutníků tři dny za zpěvu a modliteb vedených střídavě v českém a německém jazyce,“ doplnila Eva Kolafová.

Poutníci jsou po cestě ubytováni v rodinách nebo v poutnickém domě a společně snášejí radosti i strasti cca 75 km dlouhé cesty. Přidat se mohou zájemci třeba i jenom na pátek a večer budou přivezeni zpět do Chebu mikrobusem, který po celý den poutníky provází a na domluvených místech nabízí občerstvení.

Přihlášky a podrobnosti u Dany Vrbové, tel. 731 619 762