Karlovarský kraj recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředí

Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se v Karlovarském kraji již několik let vyplácí. Loni občané kraje odevzdali k recyklaci 9 608 televizí, 2 310 monitorů a 141 805 kg drobného elektra. Kraj obdržel certifikát společnosti ASEKOL vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.logo-karl.-kraj

Díky tzv. environmentálnímu vyúčtování ASEKOLu lze nyní přesně vyčíslit, jak se daří šetřit ekosystém Země. Je také známo, o jaké množství se snížila produkce skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s krajem spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení již několik let. „Spolupráce se společností ASEKOL je důležitá především proto, že má kraj přesnou představu o množství vytříděných elektrospotřebičů a o tom, že je třeba obyvatele regionu i nadále v třídění podporovat. Na aktivity spojené s podporou třídění elektrospotřebičů Karlovarský kraj ročně vynaloží 100 tisíc korun. V současnosti jsme před podpisem smlouvy o pokračování naší spolupráce,“ uvedl krajský radní Josef Hora.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho kraje v loňském roce vytřídili 9 608 televizí, 2 310 monitorů a 141 805 kg drobných spotřebičů. Tím se uspořilo 5 288 MWh elektřiny, 279 108 litrů ropy, 22 507 m3 vody a 182 tun primárních surovin. Navíc se snížily emise skleníkových plynů o 1 129 tun CO2 ekv., a produkce nebezpečných odpadů o 4 464 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Podle dat společnosti ASEKOL recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech