Extrémní sucho si vyžádalo mimořádná opatření

Až do odvolání vyhlašuje Karlovarský kraj dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území regionu. Tímto opatřením reagujeme na doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václava Klemáka v souvislosti s výstrahou vydanou Českým hydrometeorologickým ústavem dne 6. srpna 2015 týkající se vysokého nebezpečí vzniku požárů (vysoký stupeň nebezpečí).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Naším cílem je vyloučit nebezpečí vzniku požáru zejména ze strany těch, kteří provádějí práce s otevřeným ohněm v krajině a plánují v nadcházejícím období své činnosti v lesních porostech na území Karlovarského kraje,“ řekl Jakub Pánik, náměstek hejtmana .

Na základě Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2015, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v tomto období, bude v uvedené době zakázáno kromě jiného rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě, pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích, jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci), provádět pyrotechnické práce či odpalovat ohňostroje a spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody.

„Vím, že se tímto způsobem omezují aktivity, které si lidé i firmy na léto obvykle plánují, nicméně věřím, že opatření kraje budou všichni vnímat jako nutný způsob ochrany zdraví a majetku nás všech. Z toho důvodu jsme také obratem informovali všechna města a obce v regionu,“dodal Jakub Pánik.