Karlovarský kraj je stále úspěšnější v třídění odpadů

Karlovarský kraj se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2014 se zvýšil meziroční nárůst výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru, skla a nápojového kartonu o 1,2 kilogramu v průměru na obyvatele. Každý z občanů v loňském roce vytřídil (bez kovů) 39, 4 kilogramu, přičemž celorepublikový průměr činí 40, 5 kilogramu na obyvatele za loňský rok.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Třídění odpadů tedy podle uvedených údajů není obyvatelům regionu lhostejné a ochrana životního prostředí se stává přirozenou součástí životního stylu. „Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, na jednoho obyvatele kraje připadalo v uplynulém roce bezmála 18 kilogramů vytříděného papíru, 11 kilogramů plastů, téměř 10,5 kilogramu skla a přes čtvrt kilogramu nápojových kartonů. U plastů a papíru jsme zaznamenali v rámci kraje nárůst vyšší než je průměr ČR, “ popsal krajský radní pro oblast životního prostředí Josef Hora.

Takové zlepšení souvisí podle představitelů kraje zejména s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů. „Společnými silami se s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM už jedenáctým rokem snažíme rozvíjet a zdokonalovat systém nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Prioritně se zaměřujeme na oblasti se slabšími výsledky v kraji. Usilujeme jednak o intenzivnější propagaci samotného třídění, a taky o zahuštění sběrné sítě barevnými kontejnery. Jistě se také začalo projevovat dlouholeté působení na děti, které se formou hry učí třídit již od mateřských škol,“ podotkl Josef Hora.

Za pozitivními výsledky kraje stojí kromě osvětových aktivit rovněž stále se zlepšující dostupnost kontejnerů na třídění odpadu. „Ke konci loňského roku se na území Karlovarského kraje nacházelo 7559 barevných kontejnerů. Přitom třeba v roce 2005 to bylo jen 3163. To je nárůst počtu kontejnerů téměř dvou a půl násobek,“ vysvětlil regionální manažer společnosti EKO-KOM Václav Maršík. Kontejnery na tříděný sběr jsou tak občanům v kraji blíž. Jedno průměrné „kontejnerové hnízdo“ v současnosti slouží pro 130 obyvatel. V roce 2005 to bylo o 146 lidí více. „V roce 2014 přibylo u nás v kraji dalších 427 barevných kontejnerů. Oproti konci roku 2013 se počet obyvatel na jedno „sběrné hnízdo“ podařilo meziročně snížit o dalších 6 procent,“ vysvětlil radní.