Chebské památky navštívil ministr kultury

Objeví se konečně Chebský hrad na seznamu národních kulturních památek? Po páteční návštěvě ministra kultury Daniela Hermana je tomu o něco blíž. Kromě hradu zavítal ministr také do chebské knihovny a místního muzea

O zapsání hradu na seznam národních kulturních památek usiluje město již delší dobu. Co by to přineslo? Kromě prestiže také šanci získat dotace  – častěji a vyšší. Zvlášť severní stěna paláce by potřebovala velkou investici, zdivo je třeba nejen vyspravit, asanovat, ale také zajistit proti povětrnostním vlivům.

Město sice žádost odeslalo několikrát, odpověď z ministerstva byla vždy nejednoznačná. Teď zástupci města doufají, že je šance na úspěch vyšší. Ministr si areál hradu prošel a uznal, že jde opravdu o jedinečnou památku.

„Město Cheb se pyšní titulem Historické město 2014 a jak jsem měl možnost vidět, plným právem. Chebský hrad má velkou šanci na zapsání do seznamu, neboť se jedná opravdu o unikátní kulturní památku,“ vyjádřil ministr kultury Daniel Herman.

Chebský hrad je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území. Další se nacházejí na území dnešního Německa a severní Itálie. Chebská falc je zároveň nejvýchodněji položenou falcí vůbec. Za nejcennější stavbu Chebského hradu označují odborníci dvojitou hradní kapli, která je zasvěcená sv. Erhardu a Uršule. Dvoupodlažní románská kaple vyrostla na konci 12. století vedle hradního paláce na místě někdejšího slovanského hřbitova. Každé podlaží kaple je zasvěceno jinému patronovi. Obě části jsou spolu propojeny osmibokým otvorem a schodištěm.

 

Jaké stavební práce jsou na tento rok na hradě naplánované? Jaké se zde uskuteční kulturní akce? Rozhovor s kastelánem Chebského hradu právě připravujeme.