Podívejte se, jak pokročila stavba chebského obchvatu

Chebský jihovýchodní obchvat se má motoristům otevřít na začátku září. Karlovarský kraj i město Cheb si od něj slibují zklidnění dopravy v centru, odklonit má přes čtyři tisíce osobních vozidel a necelých pět set nákladních aut. Než ale bude stavba zprovozněná, musí být upraveny také navazující komunikace, například křižovatka ulic Vrázova a Nižnětagilská.

​Investorem stavby je Karlovarský kraj, který na ni získal dotaci z ROP Severozápad. Celkové náklady projektu by měly dosáhnout asi 392, 6 milionu korun.

„V současné době jsou provedeny stavební práce za 192 milionů korun, což je zhruba 50 procent finančního objemu celé akce. Daří se dodržet harmonogram stavby, takže počítáme s ukončením stavebních prací 31. srpna, kompletně bude projekt ukončen v listopadu. Průjezd Chebem tak bude mnohem bezpečnější a zlepší se i hluková zátěž a kvalita ovzduší,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Necelých 3,4 kilometru dlouhá dvouproudová komunikace, jejíž výstavba byla zahájena loni v březnu, propojí stávající silnici na Podhrad se Svatým Křížem. Na trase budou dva mosty, jeden přes údolí s Hájenským potokem a druhý přes železniční trať na Plzeň, a rovněž dva kruhové objezdy, první u Hájů, druhý na Svatém Kříži. V listopadu 2014 oba uvedeny do předčasného užívání, aby byl provoz na stávající silniční síti ovlivněn stavbou co nejméně.

Jak město Cheb, tak Karlovarský kraj upraví také komunikace navazující na budovaný jihovýchodní obchvat. Město se zaměří na křižovatky obchvatu se stávajícími silnicemi na Svatém Kříži a u Hájů. „Dojde tam k vybudování chodníků a nového veřejného osvětlení. Celkově by to mělo stát asi 6 milionů korun. V současné době už probíhá výběr dodavatelů, aby se vše stihlo udělat do dokončení obchvatu,“ uvedl starosta Petr Navrátil.

Karlovarský kraj zase zrekonstruuje křižovatky na komunikaci z Chebu do Podhradu. Na místě frekventovaného křížení ulic Vrázova a Nižnětagilská vyroste nový kruhový objezd a křižovatka komunikace na Podhrad s ulicí Na Návrší bude rozšířena o odbočovací pruhy.

Díky obchvatu by se mělo ulevit především obyvatelům ulic 17. listopadu a Evropská, kteří si na bezpečnostní rizika i na exhalace, hluk, otřesy a prašnost způsobené stále intenzivnější dopravou opakovaně stěžovali. „Dopravní zatížení právě těchto ulic by se mělo po dobudování obchvatu výrazně snížit. Na obchvat by podle odhadů mělo být odkloněno přibližně 3 tisíce osobních a 400 nákladních vozů denně,“ doplnil starosta Chebu Petr Navrátil.