Mladí zdravotníci bojovali v regionálním kole o postup do kraje

O tom, že první pomoc není žádná věda, přesvědčili mladí zdravotníci v regionálním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků, které se dnes konalo v chebském Domě dětí a mládeže v Chebu. Členové Oblastního spolku Českého červeného kříže Cheb si letos již tradičně připravili pro účastníky stanoviště praktického provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, transportu raněných nebo obvazové techniky.

Do boje o postup se mohou zapojit žáci základní škol, víceletých gymnázií, členové místních skupin ČČK nebo dětské organizace vychovávající mládež, které spadají svou působností pod OS ČČK Cheb. Na zdravotnické zápolení dorazilo 9 družstev z I. a 7 z II. stupně z okresů Cheb a Sokolov.

Na celkem 7 stanovištích soutěžící plnili úkoly praktického provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, transportu raněných a obvazové techniky.

Kdo obstál nejlépe? Komu štěstí přálo? Celkové výsledky soutěže Mladých zdravotníků:

  1. st.:

Sokolov:

1) ZŠ Sokolov , 2) ZŠ Nové Sedlo, Soukromá ZŠ Sokolov

Cheb:

1) 2. ZŠ Cheb, 2) ZŠ Hlávkova Aš, 3) 4. ZŠ Cheb, 4) 6. ZŠ Cheb, 5) ZŠ Skalná, 6) ZŠ a MŠ Okružní

  1. st.:

Sokolov:

1) ZŠ Nové Sedlo

Cheb:

1) ZŠ Skalná, 2) 2. ZŠ Cheb, 3) ZŠ Hlávkova Aš, 4) 1. ZŠ Cheb, 5) 4. ZŠ Cheb, 6) 6. ZŠ Cheb

Děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli tuto soutěž zajistit – Město Cheb, Besip, Všeobecná zdravotní pojišťovna a zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.

 

Jakub Jestřáb, OS ČČK Cheb