Smlouva policistům dovolí zasáhnout i za hranicí státu

Příhraniční oblasti trápí čilý obchod s drogami. Čeští a němečtí policisté dostali proto novou zbraň, jak s touto problematikou bojovat – smlouvu o policejní spolupráci. Ta výrazně rozšiřuje pravomoci policistů na území druhého státu.

„Dnes, 28. dubna 2015, podepsali ministr vnitra Milan Chovanec, jeho německý protějšek Thomas de Maizière a velvyslanec SRN Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven Smlouvu o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních,“ potvrdila mluvčí Ministerstva vnitra Lucie Nováková.

„O rozšíření policejní spolupráce se začalo uvažovat i kvůli problémům s drogami v příhraničních oblastech. Syntetické drogy jsou v Německu dále na postupu a poslední případy ukazují, že se pervitin dováží převážně z České republiky. Nová společná policejní smlouva tak umožňuje, aby česká a německá policie mohla ještě těsněji spolupracovat při společných zásazích a aby se také lépe dostala k lidem v pozadí a k producentům pervitinu,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Zmíněná smlouva o policejní spolupráci je komplexním dokumentem, který má spolupráci policie a celníků přizpůsobit situaci, jež nastala po zrušení kontrol na společných hranicích a otevření schengenského prostoru. Díky smlouvě se tak zásadním způsobem rozšiřují pravomoci policistů na území druhého státu.

Nově je také upraveno takzvané „přeshraniční odvracení nebezpečí“, které umožní rychlý operativní zásah na území sousedního státu bez předchozího souhlasu druhé strany v případě naléhavé potřeby, například bezprostředního ohrožení života. Takový zásah bude možný v pásmu 10 kilometrů od společné hranice.

„Dotkli jsme se i dalších společných témat, například migrace. Budu rád, když vzájemnou spolupráci v jednotlivých oblastech budeme nadále posilovat,“ dodal Milan Chovanec.