Dobrý Anděl pravidelně pomáhá 75 rodinám v Karlovarském kraji

Velmi často se stává, že v případě stanovení vážné diagnózy člena rodiny musí jeden z rodičů přerušit své zaměstnání nebo o něj dokonce přijde. V případě rodiče samoživitele je vždy finanční situace rodiny ještě horší. Zatímco ze dne na den rodině klesne příjem téměř o jeden plat, objeví se mnoho výdajů spojených s léčbou. V České republice se přihlásilo již více než 40 000 dárců, Dobrých andělů, kteří se rozhodli takovým rodinám pomáhat. Díky nim přichází každý měsíc finanční příspěvky rodinám s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné a život ohrožující nemoci dostaly do finanční tísně. Nadace každý měsíc přijme okolo 70 nových žádostí o pomoc.logo_dobry_andel_dph_main

 Nadace DOBRÝ ANDĚL aktuálně pomáhá 1 808, z nich 75 má bydliště v Karlovarském kraji. Od listopadu 2011, kdy byla nadace založena, pomohli Dobří andělé více než 2 300 rodinám. Všem je třeba pomáhat dlouhodobě a hlavně pravidelně. Tento fakt si uvědomují také sami dárci, což svědčí o tom, že 70 % z nich zasílá pravidelné měsíční příspěvky. Někteří dokonce pomoc dříve sami přijímali a nyní, když jim to situace po ukončení léčby dovolila, se stali Dobrými anděly. Potvrzuje to, že rodiny pomoc hodnotí jako velmi přínosnou.

A proč je třeba takovým rodinám vlastně pomáhat? Jednou z příjemců pomoci je rodina paní Jany z Kynšperku nad Ohří. Společně s manželem vychovávají dvě dcery – Amálii (1) a Markétku (4). V květnu loňského roku starší Markétce diagnostikovali akutní leukémii. Tatínek ze dne na den přestal chodit do zaměstnání a dočasně se přestěhoval s dcerou do Fakultní nemocnice v Plzni, zatímco její maminka musela zůstat doma s malou Amálkou. „Markétčinou nemocí se náš život otočil naruby. Tou dobou jsme měli dvouměsíční miminko a na víkendy jsme dojížděly do Plzně. Hned na začátku nám v nemocnici nabídli finanční pomoc, od nadace DOBRÝ ANDĚL. Musím říct, že to pro nás byla veliká záchrana. Příspěvky nám pomáhají hradit častou dopravu do vzdálené nemocnice, speciální nízkobakteriální stravu, doplatky na léky, vitamíny, zkrátka vše, co je potřeba k vyléčení Markétky,“ vysvětluje paní Nováková. Nyní je malá pacientka v udržovací fázi léčby. Do 100 km vzdálené nemocnice jezdí jednou týdně na plánované kontroly. Její léčba by měla být ukončena v první polovině příštího roku, do té doby musí dodržovat různá omezení kvůli její oslabené imunitě. To vyžaduje například velmi častý úklid domácího prostředí, omezení kontaktu s ostatními dětmi nebo cestování hromadnou dopravou.

Rodiny, které žádají o pomoc, musí přiložit k žádosti potvrzení diagnózy od svého lékaře. Spolupráce s více než 1000 lékaři a sociálními pracovníky je pro nadaci klíčová. Právě oni znají zdravotní a sociální stav pacienta. Přihlášky se následně každý půlrok obnovují, aby měla nadace jistotu, že má rodina na finanční pomoc stále nárok. O finanční příspěvky mohou zažádat rodiny s nezaopatřenými dětmi, kde má dítě nebo rodič onkologické onemocnění nebo dítě jiné závažné onemocnění, jako je například svalová dystrofie Duchenne, cystická fibróza, chronické selhávání orgánů, nemoc motýlích křídel, kombinované postižení a další.