Kraj chce zrekonstruovat domov pro seniory na Skalce

Karlovarský kraj chce získat dotaci na rekonstrukci budovy chebského Domova pro seniory Skalka. Finance by šly z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zaměřené na obnovu materiálně technické základny zařízení sociálních služeb. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Předpokládané celkové náklady projektu činí 42 miliony korun. „Dotace, o kterou jsme požádali, by měla dosáhnout 31, 5 milionu korun, Karlovarský kraj z vlastních zdrojů uhradí 10, 5 milionu korun. Investiční akce by se rozdělila na etapy a její dokončení se plánuje v roce 2017,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Záměr zahrnuje kompletní rekonstrukci osmipodlažní obytné budovy domova i dvoupodlažního hospodářského pavilonu. „Chystají se zásadní stavební úpravy vnitřních prostor budovy a přístavba přízemí hospodářského objektu. Ve všech pokojích klientů bude stávající sociální zařízení přebudováno na bezbariérovou koupelnu s toaletou.  Počítáme také s rekonstrukcí gastroprovozu, tedy především kuchyně, přípravny jídel a skladových prostor, což souvisí se změnou systému stravování. Nevyhnutelná je kompletní přestavba rozvodů vody, ústředního vytápění a rozvodů elektro,“ popsal Miloslav Čermák. Stavebníci budou začínat v první etapě rekonstrukcí kuchyně a jejího zázemí, přístavbou společenské místnosti pro klienty a jejich návštěvy sousedící s jídelnou a rekonstrukcí druhého nadzemního podlaží, kde vzniknou nové byty.

Zmíněná výzva programu Ministerstva práce a sociálních věcí je kontinuální, nebyl tedy stanoven termín jejího uzavření. „Pro nás to má tu výhodu, že bychom mohli v následujících dvou letech žádat o dotaci na navazující etapy přestavby. Finance bychom chtěli využít v roce 2016 na rekonstrukci společných prostor bytového objektu a vybudování nouzového zdroje pro evakuační výtah. V roce 2017 pak na rekonstrukci administrativní a lůžkové části objektu. Celkem by se jednalo o akce za dalších asi 86 milionů korun,“ vysvětlil Miloslav Čermák. Kompletní modernizace domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu by mohla být hotova do konce roku 2019.