Ze sportoviště se odstraňují nedostatky

Ve vloni dokončeném sportovně-rekreačním areálu na levém břehu Ohře v Chebu probíhá v současné době v rámci reklamačního řízení odstraňování zjištěných nedostatků. Zlepšit by se měl zejména nevyhovující stav zelených ploch v okolí stadionu a na takzvané piknikové louce.

Na plochách v okolí stadionu dojde k dosetí trávníku a doplnění zeminy. Vyměněny budou také některé uschlé stromy a keře. Město vedle toho reklamovalo i dřevěné části sedadel na tribuně stadionu. Problém byl v tom, že z nich vytékala smůla. Vyměněno bude rovněž jedno nefunkční pítko na piknikové louce. Hotová je už naopak oprava stoky na odvedení dešťových vod do řeky Ohře, kterou město také reklamovalo.