Poradna pomůže obětem trestných činů

Chebská pobočka Diecézní charity Plzeň nabízí novou službu – poradnu pro oběti trestných činů. Funguje v Domě sociálních služeb Betlém (Koželužská 19, Cheb) každou středu od 8 do 16.30 hodin.

Služby poradny pro oběti trestných činů jsou určeny osobám, které utrpěly psychickou újmu, a to v důsledku spáchaného trestného činu na jejich osobě, případně na osobě, s níž jsou v blízkém vztahu, nebo na majetku, ke kterému mají blízký vztah. Obětí trestného činu je každá osoba, která se za oběť trestného činu sama považuje.

Klienti se mohou do poradny objednat telefonicky, přes e-mail nebo přijít osobně. Telefonický kontakt: 731 433 079, 731 433 007, e-mail: poradna.obeti@dchp.cz. (haf)