Zastupitelé Chebu odpovídají

Jak bude město vypadat za pět let? O tom bude rozhodovat příští zastupitelstvo. A kdo v něm zasedne, o tom rozhodnou za šest měsíců obyvatelé Chebu. 

Chebská radnice. Do komunálních voleb zbývá půl roku. Už přemýšlíte, komu dáte v říjnu svůj hlas? Já ano. Oslovila jsem proto všech 30 zastupitelů města se šesti otázkami, které se týkají Chebu a jeho obyvatel. Týkají se ale také toho, co si zastupitelé myslí, že si myslí občané.

Odpovědi jsou seřazeny abecedně podle jmen zastupitelů, kteří odpověděli. U jména je uvedená jen strana, za kterou do zastupitelstva v posledních volbách vstupovali. Tituly, profese, věk, záliby, …  Nic z toho zde nenajdete. Důležitější je podle mě to, jestli svými názory trefí mínění lidí.

Zastupitelé odpovídali na šest otázek:

1. Jak dlouho jste aktivně činná v politice a chcete kandidovat také na podzim?

 2. Jaké tři konkrétní problémy podle vás nejvíc trápí občany města?

3. Jaké tři změny ze současného volebního období naopak podle vás občany nejvíc těší?

4. Kdyby se v rozpočtu našlo volných deset milionů korun a mohli byste rozhodnout, jak je ve městě investovat – jak byste s nimi naložili?

5. Jaké místo ve městě máte nejraději a proč?

6. Co by se mělo do konce volebního období ještě stihnout?

 

Petr Černý (ODS)

1. Jak dlouho jste aktivně činný v politice a chcete kandidovat také na podzim?

6 let, 4 roky zastupitel. Ano, chci kandidovat za VPM – Alternativa.

2. Jaké tři konkrétní problémy podle vás nejvíc trápí občany města?

Absence denního života v centru města (prázdné nebytové prostory, vylidněné náměstí, krachující podnikatelé v centru).

Budoucnost nemocnice.

Bezpečnost – hlavně v nočních hodinách.

3. Jaké tři změny ze současného volebního období naopak podle vás občany nejvíc těší?

Zlepšení podmínek pro aktivní trávení volného času – úprava levého břehu Ohře a otevření lanového centra.

Rušení a omezení provozní doby heren.

Vyšší kulturní kvalita života – akce v kulturním domě Svoboda, vánoční trhy, akce pro děti na hradě atd.

4. Kdyby se v rozpočtu našlo volných deset milionů korun a mohl byste rozhodnout, jak je ve městě investovat – jak byste s nimi naložil?

Na investici – I. etapa cyklostezky Cheb – Dřenice – propojení městského života s relaxací a aktivně stráveným volným časem u Jesenické přehrady.

5. Jaké místo ve městě máte nejraději a proč?

Oblast krajinky – chodím tam s 9 měsíčním synkem na procházky 🙂

6. Co by se mělo do konce volebního období ještě stihnout?

Zásadního už skoro nic. Uskuteční se už jen tři zasedání zastupitelstva. Z větších investičních akcí snad zahájit výstavbu dětského dopravního hřiště a zastřešení malé ledové plochy. Spíše bych zmínil věci, které by se stihnout neměly, jako např. prodej přednádražního prostoru pro výstavbu polyfunkčního domu či výstavba spalovny.

 

Radomír Honců (KSČM)

1. Jak dlouho jste aktivně činný v politice a chcete kandidovat také na podzim?

Pokud dostanu důvěru budu v podzimních volbách kandidovat.

2. Jaké tři konkrétní problémy podle vás nejvíc trápí občany města?

Nezaměstnanost. Špatné vztahy se sociálně vyloučenými komunitami. Parkování na sídlištích.

3. Jaké tři změny ze současného volebního období naopak podle vás občany nejvíc těší?

Možnost aktivně se zapojit do jednání zastupitelstva změnou jednacího řádu, která umožňuje vystoupit ke každému bodu programu. Úprava levého břehu řeky Ohře. Kulturní akce pořádané KS Svoboda, divadlem, knihovnou,  apod.

4. Kdyby se v rozpočtu našlo volných deset milionů korun a mohl byste rozhodnout, jak je ve městě investovat – jak byste s nimi naložil?

Vybudoval bych kanalizaci v Zemědělské ulici.

5. Jaké místo ve městě máte nejraději a proč?

Nemůžu určit jen jedno jediné místo, kterému dávám přednost.

6. Co by se mělo do konce volebního období ještě stihnout?

V žádném případě by se neměly podnikat kroky, které budou zavazovat příští zastupitelstvo.

 

Ilja Horník (Volba pro město)

1. Jak dlouho jste aktivně činný v politice a chcete kandidovat také na podzim?

Druhé volební období jako radní města Chebu. Ano, budu kandidovat v podzimních komunálních volbách za nezávislý subjekt Volba pro město – Alternativa, jak bude znít oficiální název seskupení nezávislých kandidátů.

2. Jaké tři konkrétní problémy podle vás nejvíc trápí občany města?

Dle dosažitelných informací mezi ně patří – zaměstnanost, vylidňování náměstí a problematika národnostních menšin

3. Jaké tři změny ze současného volebního období naopak podle vás občany nejvíc těší?

Doufám, že realizování velkých projektů z dotačních titulů – pěší zóna, kulturní centrum Svoboda, areál na levém břehu Ohře.

4. Kdyby se v rozpočtu našlo volných deset milionů korun a mohl byste rozhodnout, jak je ve městě investovat – jak byste s nimi naložil?

Protože jsem velkým zastáncem sportu, věnoval bych je do rozvoje sportu, hlavně na dotace mládeže. To je podle mne velmi účinná prevence rizikových jevů – závislostí na nikotinu, alkoholu či návykových látkách. Je však třeba podotknout, že oblastí, které by potřebovaly takovouto investici, je daleko více: zdravotnictví, kultura, sociální sféra. To je pak o prioritách.

5. Jaké místo ve městě máte nejraději a proč?

Jak historické centrum, které je chloubou města, tak i areál krajinné výstavy, která slouží pro volnočasové aktivity. Mám rád také cyklostezky, které velmi rozšiřují možnosti volného času i propojení regionu.

6. Co by se mělo do konce volebního období ještě stihnout?

Myslím, že na konci volebního období by se nemělo budoucí zastupitelstvo zatížit nějakými výraznými závazky, ale má se zabývat plněním rozpočtu dle plánu, přípravou dotačních titulů. Prioritní je spoluúčast města na rozvoji nemocnice v závazku do budoucna, a to cca 40 miliony korun jako spoluúčast pro dostavbu areálu v celkové částce téměř 400 milionů korun. Toto sice je závazek pro budoucí zastupitele, ale z pohledu vývoje  města zcela nezbytný!

 

Gabriela Licková (Strana svobodných občanů)

1. Jak dlouho jste aktivně činná v politice a chcete kandidovat také na podzim?

Pokud za časově měřitelnou aktivitu považuji členství v politické straně, pak konstatuji nepřímou úměru – jak dlouho mi trvalo, než jsem se stala aktivní, tak rychle jsem skončila (zároveň musím uznat, že ideály politické strany, za kterou jsem kandidovala v minulých volbách, jsou mi stále blízké).

Určitě chci kandidovat na podzim, ovšem už jako nezávislá.

2. Jaké tři konkrétní problémy podle vás nejvíc trápí občany města? 

1) Podezřelé podnikatelské záměry dostávají od radnice zelenou – multifunkční dům v ulici Májová (nyní přemístěn k nádraží), s přístupem některých radních, že jsou oni ti moudří, a proto schopní rozhodovat o využití území.

2)   Ačkoliv se radnice chvástá, že s občanem komunikuje jako rovný s rovným, zneužívá neodbornosti nebo neznalosti občana – např. projednávání jihovýchodního obchvatu Chebu a stavění petice proti petici bez účasti signatářů.

3) Vylidnění centra (nikoliv noční klid), a slova radnice: „My za to nemůžeme – ono to samo“.

3. Jaké tři změny ze současného volebního období naopak podle vás občany nejvíc těší?

1)  Revitalizované Poohří s atletickou dráhou, která dlouhou dobu Chebu chyběla (ačkoliv dotace, které přispěly na revitalizaci obou břehů, podle mne kazí trh i morálku – ceny prací jsou obecně vyšší, než kdyby se stavělo ze soukromého rozpočtu, a kvalita stejná).

2)  Rozšíření průmyslové zóny a související nová pracovní místa.

3)  Přístavba Gymnázia Cheb – malé planetárium s posluchárnou, realizováno díky přeshraničnímu projektu a spolupráci s gymnáziem v Oelsnitz. K tomuto kladnému bodu dodávám, že přes veškeré kulturní a přeshraniční události zůstává potenciál spolupráce města Cheb s Německem nevyužit.

4. Kdyby se v rozpočtu našlo volných deset milionů korun a mohla byste rozhodnout, jak je ve městě investovat – jak byste s nimi naložila?

Pro mne nepředstavitelná situace – jednotlivec totiž nemůže rozhodovat o 10 mil. Kč z  z veřejných prostředků sám. Ani bych nechtěla rozhodovat sama – ne protože bych odmítala zodpovědnost, ale protože se jedná o veřejné prostředky, o nichž by měli rozhodovat všichni zvolení (a vybraní) zástupci občanů.

Pokud bych měla předložit návrh na schválení čerpání uvedené částky na konkrétní projekt, pak by se týkal sestavení poradního sboru radnice tvořeného úředním aparátem, komisemi, výbory, zástupci občanů, zástupci podnikatelů, a to ve smyslu zavedení nezbytného vzájemného dialogu všech těchto účastníků – obdobného dialogu který probíhá v souvislosti s mediační a probační službou (úředníci, soudci, policisté, učitelé, občané diskutují na svých „konferencích“ o problémech, s nimiž se potýká dané území a konzultují možnosti konkrétního řešení, každý z hlediska své odbornosti nebo svých zkušeností). Samozřejmě, vycházím z předpokladu uznání názoru poradního sboru radnicí (ne jako dnes, kdy se např. komise většinou hlasů usnese a radnice toto usnesení ignoruje) – jednalo by se podle mne o demokratické rozhodování zvolených radních, jehož jsme schopni v dnešní společnosti na regionální úrovni dosáhnout a které by vedlo k  reálnému naplnění stanovených společenských cílů (prezentovaných politickými stranami na předvolebních letácích) bez omezení daného délkou volebního období – skutek by neutek.

5. Jaké místo ve městě máte nejraději a proč?

Ohři, protože alespoň tu musí radnice poslouchat, když řece přeteče pohár trpělivosti.

6. Co by se mělo do konce volebního období ještě stihnout?

Spíš zabránit: stavění trafik…

 

Tomáš Linda (ODS)

1. Jak dlouho jste aktivně činný v politice a chcete kandidovat také na podzim?

O politiku se zajímám od mala. S babičkou jsme se v roce 1989 v Praze zúčastnili několika listopadových a prosincových událostí, a to na mě velmi zapůsobilo. Aktivně jsem se do politiky zapojil v roce 2002 vstupem do ODS. V podzimních komunálních volbách budu za chebskou ODS opětovně kandidovat.

2. Jaké tři konkrétní problémy podle vás nejvíc trápí občany města?

Myslím si, že u každého je to trochu jinak, ale největší průnik bychom asi našli u problematiky bezpečnosti, často ve spojení s osobami, které nerespektují společenské normy a svými projevy a chováním obtěžují své okolí. Dále by to byl nejspíš problém s nedostatkem parkovacích míst, což je způsobeno obrovským nárůstem počtu automobilů na našich komunikacích. Dnes není problém, aby jedna domácnost disponovala třemi osobními automobily, což byl před 30 lety počet na jeden vchod bytového domu. Často by chtěli lidé parkovat přímo před vchodem, což s ohledem na dispozice, ale i finance není možné. V neposlední řadě je to stav některých komunikací a chodníků, kde máme stále rezervy, přestože se v posledních letech hodně udělalo a ve srovnání s jinými městy nám jejich obyvatelé, kteří do Chebu zavítají, závidějí.

3. Jaké tři změny ze současného volebního období naopak podle vás občany nejvíc těší?

Dokončená rekonstrukce pěší zóny, moderního bulváru, který získal mnoho prestižních ocenění. Vybudování kulturního centra Svoboda, které se stalo vyhledávaným místem pro pořádání všemožných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. A určitě nezapomenu zrekonstruované Poohří, které se stalo místem pro aktivní i pasivní trávení volného času. Všechny tři projekty nás přiblížily úrovni měst na západ od nás. Já osobně ale považuji za největší úspěch to, že už můžeme volně disponovat s lesem v Německu. Jedná se o majetek za více než 500 milionů korun, který bude do městského rozpočtu přinášet zajímavé výnosy.

4. Kdyby se v rozpočtu našlo volných deset milionů korun a mohl byste rozhodnout, jak je ve městě investovat – jak byste s nimi naložil?

Částku bych rozdělil na poloviny. Nejprve bych odměnil toho, kdo by do města přivedl nějakého velkého investora, jenž by v jeho bezprostředním okolí vybudoval závod pro několik tisíc pracovníků, například jako Hyundai v Nošovicích. Druhou polovinu bych věnoval tomu nebo těm, kteří by naše město zbavili nekalých živlů, pouliční kriminality, distribuce drog, prostituce a změnili myšlení lidí, kteří svůj život nežijí, ale cigání.

5. Jaké místo ve městě máte nejraději a proč?

Oslovuje mě genius loci zadní části Františkánských zahrad a Františkánské náměstí. Každopádně míst, která bych mohl označit „To se mi líbí“ je hodně.

6. Co by se mělo do konce volebního období ještě stihnout?

Ze strategických věcí důležitých pro další rozvoj města bych zmínil schválení nového územního plánu, z velkých investičních akcí rozšíření průmyslového parku, jehož první etapa je kompletně obsazena. Vybudována by měla být parkoviště na Skalce a v Šeříkové ulici na Hradčanech. Měla by být dokončena celková rekonstrukce komunikací na Švédském vrchu a zahájeny jejich opravy v Podhradu. Dokončen by měl být také vodovod do Horních Dvorů, kde měli s dodávkami vody obrovské problémy. Na Spáleništi by mělo dojít k demolici kotelny a zahájení projektové přípravy pro celkovou revitalizaci tohoto sídliště. Na Zlatém vrchu přijde letos na řadu poslední etapa revitalizace, kdy bude opravena část Dvořákovy ulice s rozšířením parkovacích ploch. V Hájích by se měly opravit některé ulice a chodníky a měla by být zahájena výstavba cyklostezek do Waldsassenu a Podhradu. V závěru roku by mohla být zahájena také rekonstrukce Zemědělské ulice. Dokončeno bude hřiště TJ Olympionik pro 2. základní školu, několik dalších stanovišť podzemních kontejnerů, oprava Hradního dvora. Zahájeny budou nejspíš práce na projektech, na které město získalo příslib dotačních prostředků – dětské dopravní hřiště, zastřešení malé ledové plochy a úprava vnitrobloku v ulici Obrněné brigády s vybudování dalších parkovacích míst v bezprostřední blízkosti centra města.

 

Jan Svoboda (ODS)

1. Jak dlouho jste aktivně činný v politice a chcete kandidovat také na podzim?

V politice jsem aktivně od roku 1994, kdy jsem se stal chebským zastupitelem. O kandidatuře rozhodují spolustraníci. Chci kandidovat a nabídnu své služby.

2. Jaké tři konkrétní problémy podle vás nejvíc trápí občany města?

Nezaměstnanost, prostituce, nepřizpůsobiví občané.

3. Jaké tři změny ze současného volebního období naopak podle vás občany nejvíc těší?

Levý břeh Ohře, KC Svoboda, opravy komunikací.

4. Kdyby se v rozpočtu našlo volných deset milionů korun a mohl byste rozhodnout, jak je ve městě investovat – jak byste s nimi naložil?

Deset je málo… Ale dostačující množství na různé studie a přípravné akce do budoucna. Pokud bych je musel utratit jinak, určitě bych chtěl investovat do budov ve vlastnictví města (divadlo, knihovna, …).

5. Jaké místo ve městě máte nejraději a proč?

Určitě náměstí se Špalíčkem. Je to pro mne už od útlého dětství symbol domova, Místo se nemění a je tudíž místem mnoha vzpomínek.

6. Co by se mělo do konce volebního období ještě stihnout?

Zastupitelé by měli rozhodovat tak, aby se nemuselo nic stíhat, aby noví zastupitelé mohli začít tam, kde odcházející skončili. Myslím si, že se to v Chebu daří. Na rozdíl od Sněmovny, s novým zastupitelstvem se materiály neházejí pod stůl.

 

Pavel Vanoušek (ČSSD)

1. Jak dlouho jste aktivně činný v politice a chcete kandidovat také na podzim?

V politice jsem aktivně činný od roku 1998, kdy jsem se zůstal členem zastupitelstva města, v roce 2000 jsem se stal místostarostou. V podzimních volbách chci kandidovat do zastupitelstva města, ale bez ambice získat pozici uvolněného zastupitele.

2. Jaké tři konkrétní problémy podle vás nejvíc trápí občany města?

Pro určitou skupinu je problém získat odpovídající zaměstnání a pro určitou skupinu obyvatel odpovídající bydlení. Obecně pak občané poukazují na problém bezpečnosti (vandalismus, prostituce).

3. Jaké tři změny ze současného volebního období naopak podle vás občany nejvíc těší?

Občané přivítali omezení provozu v hernách. Z investic pak rozsáhlé úpravy levého břehu v Poohří. Pozitivně byly přijaty velkoryseji pojaté vánoční trhy i některé další projekty v oblasti kultury (Špalíček fest, Reprezentační ples města).

4. Kdyby se v rozpočtu našlo volných deset milionů korun a mohl byste rozhodnout, jak je ve městě investovat – jak byste s nimi naložil?

Nesjpíše do opravy komunikací.

5. Jaké místo ve městě máte nejraději a proč?

Velmi sympatické je mi Františkánské náměstí, je tam vždy klid a má skvělou atmosféru.

6. Co by se mělo do konce volebního období ještě stihnout?

Připravena je celá řada investiční akcí, měla by být zahájena výstavba komunikace v průmyslovém parku, opravy komunikací v Podhradu a na Švédském vrchu, buduje se hřiště pro 2. ZŠ. Bude zahájena výstavba dopravního hřiště a revitalizace vnitrobloku ul. Obrněné brigády. Měla by být dokončena oprava rekonstrukce objektu bývalého hotelu Hradní dvůr, na dům s byty zvláštního určení.

 

Jan Votruba (KSČM)

1. Jak dlouho jste aktivně činný v politice a chcete kandidovat také na podzim?

Aktivně činný v politice jsem byl už před rokem 1989. Vždy jsem se zajímal o regionální dění. Po převratu, v roce 1989, jsem zůstal členem KSČ – později KSČM. Za tuto stranu jsem mnohokrát kandidoval na různých úrovních.

Ano, i v letošních obecních volbách budu, za KSČM, kandidovat.

2. Jaké tři konkrétní problémy podle vás nejvíc trápí občany města?

a) Systém parkování.

b) I v okrajových částech města žijí jeho občané.

c) Nedostatek pracovních míst.

3.  Jaké tři změny ze současného volebního období naopak podle vás občany nejvíc těší?

Jsem opoziční zastupitel, na tuto otázku vám neodpovím.

4. Kdyby se v rozpočtu našlo volných deset milionů korun a mohl byste rozhodnout, jak je ve městě investovat – jak byste s nimi naložil?

Investoval bych je do výstavby sociálních bytů – jako startovací byty pro mladé rodiny, jako sociální byty pro důchodce s nízkým nájemným. V neposlední řadě bych podpořil zakládání společných družstevních podniků s majetkovou účastí města, s cílem podpory zaměstnanosti.

5. Jaké místo ve městě máte nejraději a proč?

Mám rád město Cheb a rád v něm žiji, rád se projdu Poohřím, po Zlatém vrchu a doufám, že se jednou budu procházet i v lokalitě Špitálského vrchu.

6. Co by se mělo do konce volebního období ještě stihnout?

To je jednoduché, aby současná vládní koalice města, předala nově zvolenému zastupitelstvu, vyrovnaný rozpočet – tedy město bez dluhů.

Františka
frantiska@zivechebsko.cz