Malíř Jan Rybecký představí svoji tvorbu na výstavě s názvem Jak šel čas …

Malíř Jan Rybecký představí svoji tvorbu na výstavě s názvem Jak šel čas … . Vernisáž se uskuteční v úterý 14. února od 16 hodin v divadelní galerii v Mariánských Lázních.

Foto: Archiv organizátorů

Výstava, která potrvá až do pondělí 13. března, provede tvorbou známého malíře ze Stříbra, člena klubu neprofesionálních výtvarníků z Boru u Tachova. O hudební doprovod e postarají žáci ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně. Výstava je přístupná v pondělí, úterý a ve středu 13 – 16 hodin a v době divadelních představení a koncertů pro návštěvníky divadla. Vstup zdarma.

Výstava se koná za finanční podpory Fondu kultury Města Mariánské Lázně