Tématem přednášky budou Biologické účinky radioaktivity a jak je využít v medicíně

Muzeum Karlovy Vary pořádá v sobotu 9. dubna v muzeu Královská mincovna v Jáchymově přednášku s názvem „Biologické účinky radioaktivity a jak je využít v medicíně“. Přednáška začíná v sobotu 9. dubna od 17 hodin.

Foto: Archiv organizátorů

Přednášející RNDr. Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR přiblíží, jak se po objevu radioaktivity v roce 1896 začali vědci setkávat i s jejími biologickými účinky. A třeba právě i v Jáchymově. Postupně zjistili, že negativním účinkům se dá čelit a zároveň se radioaktivita i radiace dá využít k diagnostice i terapii v medicíně. Návštěvníci přednášky se dozví, jak se radiační diagnostika i terapie využívá i v Česku.

Foto: Archiv organizátorů. nové radiochemické laboratoře pro vývoj a přípravu diagnostických radiofarmak v Ústavu jaderné fyziky AV ČR