Adlerův pramen připomíná prvního zemského lázeňského lékaře

Adlerův pramen ve Františkových Lázních připomíná prvního zemského lázeňského lékaře Vincenta Barnarda Adlera 1753 – 1810. Pramen vyvěrá v jímce pod skleněným příklopem v parku před kolonádou Solného a Lučního pramen. Voda se používá ke koupelím.

* S doktorem Adlerem se setkáváme poprvé v roce 1778, kdy žádal chebskou městskou radu o stipendium a potvrzení, že byl zavržen od svých rodičů a příbuzných za přestup z pražského dominikánského konventu na studium medicíny do Vídně.

Po svém návratu ze studií se stal městským lékařem v Chebu a začal se věnovat zanedbané Slatinné kyselce, dnešnímu Františkovu prameni. V okamžiku, kdy z hygienických důvodů uzavřel mříží pavilon nad pramenem a svedl kyselku do záchytné – nabírací jímky, narazil na odpor chebských nosiček minerální vody. Ty se vzbouřily, zdemolovaly pavilon a dokonce napadly Adlera na ulici a pokřikovaly na něj „zloději chleba“.

Protože městská rada situaci neřešila, odjel Adler do Prahy, kde právě probíhala korunovace Leopolda II. na českého krále a požádal císaře, aby vzal pramen do své ochrany. Císař mu vyhověl a odeslal do Chebu vyšetřovací komisi, která dala přímý podnět k založení lázní. Doktor Adler je tak považován za zakladatele Františkových Lázní.

*Zdroj: https://www.mufrlazne.cz/zakladatel-lazni-dr-bernard-adler/d-97230/p1=10573