SPEED MARATHON 2022: Rychlost překročilo 111 řidičů, zjištěno bylo 113 přestupků

Ve čtvrtek dne 24. března 2022 proběhla na území Karlovarského kraje celoevropská dopravně bezpečnostní akce pořádaná organizací ROADPOL s názvem SPEED MARATHON, která byla zaměřena na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Cílem akce je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.

Foto: Policie ČR

Do dopravně bezpečnostní akce byla zapojena také široká veřejnost, která měla možnost policii navrhnout místa k měření rychlosti, která považuje za riziková, a to prostřednictvím webového portálu https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon.

Policisté v Karlovarském kraji návrhy občanů vyhodnotili a vybrali stanoviště, která dávají pro měření rychlosti smysl a jsou pro zastavení a následnou kontrolu bezpečná. Jednalo se o 41 míst, na kterých v průběhu celého dne v určitou dobu měřili rychlost.

Foto: Policie ČR

Do akce bylo zapojeno na tři desítky policistů, kteří měřili rychlost jak stacionárními radary, tak i radary umístěnými ve služebních vozidlech. V průběhu celého dne zkontrolovali 193 vozidel a zjistili celkem 113 přestupků. I přesto, že široká veřejnost byla předem informována o této akci a i o konkrétních stanovištích, překročilo nejvyšší dovolenou rychlost celkem 111 řidičů. Přestupek uložením pokuty příkazem na místě vyřešili policisté v 92 případech, 19 porušení oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání.  Dalšími zjištěnými prohřešky řidičů bylo například nepoužití bezpečnostních pásů nebo držení mobilního telefonu při řízení.

Foto: Policie ČR

Cílem této akce nebylo odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která nedodržování rychlosti přináší. Nedodržování rychlosti patří mezi druhou nejčastější příčinu dopravních nehod v Karlovarském kraji, ale s nejvážnějšími následky, kterými jsou usmrcené osoby. V loňském roce bylo nepřiměřenou rychlostí způsobeno na silnicích v Karlovarském kraji 438 dopravních nehod, při kterých došlo k úmrtí 6 osob.

Policisté v Karlovarském kraji se budou i nadále věnovat dodržování stanovených rychlostních limitů během výkonu služby, ale i při speciálně vyhlášených akcích.

mjr. Bc. Kateřina Pešková

Foto: Policie ČR