Na podání papírového přiznání a zaplacení daně z příjmů zbývá pár dní

Posledním dnem pro podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě pro poplatníky daně z příjmů za rok 2021 je 1. duben 2022. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Nejpohodlnější a nejrychlejší způsob platby daně je bezhotovostně, např. pomocí internetového a mobilního bankovnictví.

Jaké formy placení daně je možné využít?

  • bezhotovostně převodem z účtu daňového poplatníka na účet finančního úřadu například pomocí internetového a mobilního bankovnictví nebo bankovním příkazem k úhradě přímo v bance
  • složenkou
  • hotově v pokladnách vybraných územních pracovišť finančních úřadů, otevírací doby pokladen naleznete na webu Finanční správy

Daň se platí na číslo účtu, které má tvar předčíslí-matrika/kód banky:

předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je 721,

matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu, viz Bankovní účty finančních úřadů,

kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB), tzn. daň z příjmů fyzických osob

721-matrika/0710.

Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, případně vlastní identifikátor, pokud mu byl přidělen.

Konstantní symbol není třeba vyplňovat.

 Je důležité dát si pozor na uvedení správného čísla účtu, na který je daň placena, a správného variabilního symbolu. Chybně uvedené údaje mohou vést k tomu, že platba nebude správně přiřazena a na dani z příjmů bude evidován nedoplatek.

Za den platby se považuje u platby, která je prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce daně. Aby poplatník dodržel splatnost daně, musí uskutečnit platbu s dostatečným předstihem. Podrobnější informace k placení daní naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky (např. prostřednictvím portálu MOJE daně) je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je pondělí 2. května 2022. Pokud daňové přiznání nebylo podáno do 1. dubna 2022 a za daňový subjekt jej podá k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pátku 1. července 2022. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.