Ohlédnutí: Před dvěma lety došlo v souvislosti s onemocněním covid-19 ke znovuzavedení kontrol na hraničních přechodech

Ohlédnutí: Před dvěma lety došlo v souvislosti s onemocněním covid-19 ke znovuzavedení kontrol na hraničních přechodech. Jednalo se o hranice České republiky s Německem a Rakouskem, s účinností od 14. března 2020 v 00:00 hodin.

Tehdejší rozhodnutí Vlády ČR bylo reakcí na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 rozhodla o dočasném znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích České republiky s Německem a Rakouskem.