Od dubna TEREA navýší ceny za dodávku tepla a teplé užitkové vody

Od dubna dojde k opětovnému navýšení ceny za dodávku tepla a TUV. Situace se nejvíce dotkne domů a bytů s centrálním vytápěním.

Ilustrační foto Pixabay

Vážení občané,

v důsledku vážné a komplikované situace související s událostmi na Ukrajině a zásadních energetických změnách cen na trhu, je společnost Terea Cheb s.r.o., jako výrobce a dodavatel tepla do chebských provozů a domácností, nucena okamžitě reagovat zásadním navýšením cen tepla.

Tato situace se ekonomicky vážně dotkne mnohých chebských domácností, firem, soukromých subjektů i organizací pod městskou správou.

Ještě před rokem se ceny plynu na burze pohybovaly kolem 15 euro/MWh. Nyní, kvůli nejistotě na trzích v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu atakují ceny 250 euro/MWh. Při těchto cenách plynu nepokryjí současné ceny tepla ani náklady na nákup plynu, natož pak ostatní náklady výroby tepla. V současné době je tedy tento krok společnosti Terea Cheb s.r.o. nevyhnutelný.

Původně předpokládané navýšení ceny tepla za měsíc únor 852 Kč/GJ bez DPH bude nutno zvýšit od dubna 2022 na cenu 2.050 Kč/GJ bez DPH.

Aktuální ceník společnosti Terea Cheb s.r.o.: http://www.terea-cheb.cz/…/dodavky-tepla-a…/cena-tepla

Co to znamená pro občany? V porovnání s loňským rokem vzrostou tedy měsíční zálohy běžné domácnosti cca o 3-4 tisíce Kč. Nájemcům městských bytů a nebytových prostor bude Správou budov města Cheb vystaven nový předpis záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody, platný od 1. 5. 2022. Tímto způsobem chceme zamezit vzniku vysokých nedoplatků z vyúčtování služeb za rok 2022. Navýšením záloh za cenu tepla je třeba nastavit SIPO, trvalé příkazy v bance a další způsoby uskutečnění zálohových plateb.

Jsme si vědomi, že tato skutečnost se ekonomicky dotkne mnoha domácností. Proto si občané mohou požádat o sociální příspěvek na bydlení, který poskytuje Úřad práce. Ten městu přislíbil maximální součinnost.

Žádost lze podat na referátu Státní sociální podpory, který využívá prostory v budově Městského úřadu v ulici 26. dubna.

Oba spoluvlastníci společnosti Terea, město Cheb a společnost Gelsenwasser se dohodli, že  se vzdají výplaty plánované dividendy za rok 2021 a upraví finanční plán firmy Terea tak, aby za rok 2022 negenerovala žádný zisk. Pokud by k tomuto kroku nedošlo, cena tepla by byla o další cca 4 % vyšší.

Co to znamená pro město? Na jedné straně poklesnou příjmy rozpočtu města o plánovanou dividendu 11 milionů korun, na straně druhé zvýšení cen bude znamenat, že náklady města na teplo v letošním roce vzrostou o 30-50 milionů korun. V takto extrémní situaci může například dojít k omezení provozu energeticky náročných budov, v krajním případě nelze vyloučit například i omezení provozu plaveckého bazénu.

V této situaci si dovolíme apelovat na zodpovědné hospodaření se spotřebou tepla. Věříme, že se situace brzy navrátí k obvyklým standardům a naše životy do běžně zavedených kolejí.

Simona Liptáková, tisková mluvčí Městského úřadu Cheb

Ilustrační foto Pixabay

Vyjádření společnosti TEREA:

Vážení zákazníci, vážení spoluobčané,

déle než 25 let společnost TEREA Cheb, s.r.o. vyrábí a dodává teplo pro Vaše domácnosti a obchodní provozy. Více než čtvrt století investujeme pravidelně vysoké částky do nejmodernějších technologií pro maximální efektivnost a optimalizaci námi dodávaného tepla a teplé vody za příznivou cenu. Zvláštní důraz klademe na ekologicky příznivý dopad na město a životní prostředí. Neustále hledáme optimální cesty…

Ilustrační foto Pixabay

Bohužel, v současné vážné a komplikované situaci v souvislosti s událostmi na Ukrajině a trendem zásadních energetických změn, které se velmi negativně propisují na trhu s energiemi, není schopen žádný zpracovatel energií reagovat bez zásadního navýšení cen.

Toto navýšení, společně s navyšujícími cenami všeho okolo nás, může mnohé domácnosti i firemní provozy skutečně nepříjemně zaskočit i dostat do složité obtížně řešitelné ekonomické situace.

Dovolíme si tímto důrazně apelovat, abyste v současné situaci přistupovali ke spotřebě tepla a hospodaření s ním, velmi zodpovědně a obezřetně. Žádáme Vás, omezte maximálně spotřebu nevyužitého tepla a spotřebu pro temperování vašich objektů. Věříme, že tato opatření jsou dočasná a pomohou nám bezpečně navrátit naše životy do obvyklých standardů v dohledné době. Složitá doba si žádá zásadní rozhodnutí. Ušetříte tím na vysokých nákladech za energie a sebe ušetříte možných nepříjemných důsledků v této turbulentní době.

Děkujeme za Vaší spoluúčast a porozumnění v nastalé situaci.

Váš tým TEREA