Zaplatil za odvoz odpadu. Odvozce ho vyhodil do přírody nedaleko Františkových Lázní

Koncem roku se Městská policie Františkovy Lázně zabývala případem, kdy neznámý pachatel vyhodil hromadu odpadu do lesa blízko vesničky Klest v KÚ Fr. Lázně. Strážníci provedli ohledání místa skládky a podařilo se zajistit pár indicií, které vedly ke kontaktování majitele odpadů, bydlícího v Aši.

Po jeho podání vysvětlení na služebně MP bylo zjištěno, že odvoz odpadů majitel předal třetí osobě, která si za odvoz a likvidaci navíc nechala zaplatit. Netrvala dlouho a i onen odvozce skončil na služebně MP Fr. Lázně, odkud odcházel s tučnou pokutou a nařízením úklidu odpadů. Místo bude dále strážníky monitorováno a v případě neuposlechnutí výzvy bude postupováno v souladu se zákonem o odpadech.

Zdroj: MPFL