Žáci ze základní školy ve Skalné vyrazili na první geologický výlet 

Předat žákům informace o morfologii Slavkovského lesa a Doupovských hor, konstrukci kanálu Dlouhá stoka, těžbě cínu a kalcitu a historii minerálních pramenů. To byly hlavní cíle první geofyzikální vycházky žáků ze základní školy ve Skalné. Do terénu se jich vydalo celkem 36. Spolu s dvěma učiteli a seismologem Milanem Brožem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Foto: Jiří Mesner

„Jsem rád, že se v letošním roce konečně podařilo pro Geofyzikální centrum, které funguje na základní škole ve Skalné, realizovat první geologicko – geofyzikální exkurzi. Ta byla zaměřena na geologii a morfologii Slavkovského lesa se současnou identifikací Mariánsko -lázeňského zlomu,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. 

Školáci postupně navštívili ložisko granitu v Krásně, historickou stavbu plavebního kanálu Dlouhá stoka a rozhlednu Krásenský vrch. 

„Dále měli možnost si prohlédnout historické jímání Mattoniho vývěrů současně s prohlídkou Mattoniho muzea v Kyselce. Odborný výklad nám zajistila Jana Ježková, hlavní balneoložka firmy Mattoni,“ poznamenal seismolog.

Foto: Jiří Mesner

Výlet Geofyzikálního centra byl zakončen výstupem na Šemnickou skálu. 

„Jedná se o největší vulkanický výchoz. Vznikl v třetihorách a kvůli erozi se zde časem vytvořil výrazný znělcový suk, jehož východní svah dosahuje výšky okolo 165 metrů. Odborného výkladu se zhostil geolog Jan Matějů z Karlovarského muzea,“ poznamenala PR manažerka Geofyzikálního ústavu Miroslava Macháčková. Geofyzikální centrum v základní škole ve Skalné vzniklo ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR už v loňském roce. Cílem centra je vzdělávat žáky a žákyně se zájmem o seismologii. 

V plánu je již další exkurze, tentokrát se budoucí nadějní seismologové a geologové zúčastní odpalu v kamenolomu Libá, kde na přenosném seismometru budou sledovat účinky těžebního clonového odpalu.

VID