Ve Staré Vodě je omezen provoz. V místě je zákaz předjíždění

Zákazem předjíždění je omezen provoz obce Stará voda na silnici I/21 kvůli pokračující rekonstrukci hlavního průtahu. Cílem stavby je oprava povrchu spojnice měst Mariánské Lázně a Cheb. Oprava povrchu vozovky v délce 1900 metrů. Součástí projektu jsou i nové chodníky s obrubníky, odvodnění komunikace a úprava osvětlení. Termín dokončení je do 30. října 2021.

Zdroj: ŘSD

Zdroj: ŘSD