Lidé na Chebsku pocítili další silnější zemětřesení

Nové otřesy půdy zaznamenali lidé v sobotu dopoledne na Chebsku. Opět bylo ohnisko otřesů pod městem Luby v hloubce kolem 10 kilometrů. Luby se nachází severně od Nového Kostela, kde se otřesy vyskytovaly často v minulosti.

„Současné záchvěvy země patří k těm, které lidé na Chebsku pozorovali už v prosinci loňského roku. Jde tak o pokračování seismického roje a otřesy země se mohou v následujících dnech opakovat,“ informoval seismolog Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze. „Tak jako v prosinci i u těchto silnějších záchvěvů je ohnisko zemětřesení severně od Nového Kostela v blízkosti místa Luby. Předběžné hodnoty, které máme k dispozici, ukazují, že magnitudo dosáhlo čísla kolem 2,6. Otřesy budeme i nadále analyzovat,“ dodal. Odborníci nakonec hodnotu magnituda upřesnili na sílu 3.

Podle obyvatel města Luby bylo současné zemětřesení hodně hlučné.
„Cítila jsem záchvěv domu a následnou ránu a zvuk, jako když kolem projel tank, byl to zvláštní zvuk, jiný, než na který jsme tady v té oblasti zvyklí. Co mě překvapilo bylo, že se ty otřesy opakovaly téměř každých deset minut,“ vyprávěla Miroslava Novotná z Lubska.

Zemětřesení existují v západních Čechách od pradávna. Nejstarší záznamy jsou až ze středověku. Velké katastrofy se však nemusí, podle vědců, lidé bát. Seismické roje nejsou v západočeské oblasti nijak katastrofické a ani v budoucnu se neočekává, že by magnitudo přesáhlo hodnotu pěti stupňů.
„Zemětřesný roj je postupné šíření trhliny na tektonickém zlomu. Víme, že tektonické napětí v zemské kůře v této oblasti je velké a že fluida, což je odborný výraz pro vodu a plyny pod vysokým tlakem, značně snižují pevnost horniny,“ vysvětlil Josef Horálek.

Zvuk při zemětřesení vzniká tak, že jedna ze seismických vln dosáhne povrchu a rozkmitá zemský povrch, čímž vznikne dunivý zvuk.

VID