Za loňský rok vybrali karlovarští celníci na cle, daních a dalších poplatcích skoro 800 milionů

Karlovarští celníci, i přes omezení ekonomiky v souvislosti s pandemií koronaviru, vybrali v loňském roce na cle, daních a dalších poplatcích, včetně dělené správy, téměř 800 milionů korun.

Nejvýraznější podíl na této částce činil výběr spotřebních daní, kdy celníci vyinkasovali v roce 2020 na spotřebních daních z minerálních olejů, vína, piva, lihu či tabáku téměř 500 milionů korun. Inkaso v rámci ekologických daní činilo téměř 30 milionů korun.  

Za zboží dovezené ze zemí mimo EU vybrali clo ve výši více než 72 milionů korun, 80 % z této částky bylo odvedeno na účet EU.

Téměř 12 milionů korun vybrali celníci na pokutách, nejčastěji byly uloženy za porušení předpisů v oblasti elektronického mýtného.  

Pracovníci právního oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj projednali ve správním řízení bezmála 200 případů a uložili 140 pokut, ve výši 1,2 milionu korun. 

Úspěšný rok mají za sebou i pracovníci správy příjmů a vymáhání. Celkově v roce 2020 vybrali v rámci dělené správy téměř 200 milionů korun. 

Kromě výběru cla, daní a dalších poplatků se celníci zaměřili také na kontrolu vnitřního trhu s cílem ochránit spotřebitele. Předmětem zájmu hlídek nebyly jen tržnice, ale i kamenné prodejny. Přestože byly v souvislosti s pandemií omezeny kontroly i počty pracovníků při kontrolách, zajistili karlovarští celníci více než 1 300 litrů nezdaněných   lihovin, přes 150 tisíc neznačených cigaret a bezmála 5 kg tabáku. Zabránili tak daňovému úniku ve výši více než 600 tisíc korun.

V rámci kontrol ochrany práv duševního vlastnictví zabránili celníci v regionu prodeji bezmála 5 tisíc kusů zboží, u něhož vzniklo podezření, že tato práva porušuje. Prodejci zboží nabízeli jako originály světoznámých značek. Nejčastěji se jednalo o padělky či napodobeniny značkového textilu, obuvi, kabelek, galanterního zboží, ale také prací prášky či rostlinné postřiky. Jejich prodejem by majitelům ochranných známek vznikla škoda bezmála 20 milionů korun.

Jednou z dalších kompetencí CS je kontrola hazardu. Také při těchto kontrolách byli karlovarští celní velmi úspěšní. V regionu provedli 42 kontrol, z nichž bylo 17 pozitivních.

Celkem zadrželi celkem 25 kusů nelegálních hracích automatů a 11 výherních hracích přístrojů, vše v celkové hodnotě 3,6 milionu korun.

Pracovníci dohledu Celního úřadu pro Karlovarský kraj se také podílejí na spolupráci s celními orgány SRN v rámci programu COOPERATION DE, kde je hlavní náplní kontrol především odhalovaní přepravy omamně psychotropních látek a dalšího nebezpečného zboží. Kontrolu provádějí karlovarští celníci společně s německými kolegy, a to na území obou států, kdy v roce 2020 provedli 30 společných kontrol, nebo samostatně, v rámci plánovaných kontrolních činností v regionu. Celkem karlovarští celníci v loňském roce při kontrolách přeshraniční přepravy, ať už na pozemních komunikacích, ve vlacích či poštovních zásilkách, zjistili přepravu více než 30 kusů nebezpečné pyrotechniky, téměř 1 500 g různých druhů drog (nejčastěji se jednalo o marihuanu ve formě sušiny a metamfetamin, známý jako pervitin) a bezmála 1 000 kusů tablet, nejčastěji se jednalo o tablety extáze.

V neposlední řadě celníci provádějí také součinnostní kontroly s ostatními orgány v regionu, ať už se jedná o Finanční úřad v Karlových Varech, Českou obchodní inspekci, Krajskou veterinární správu, či Policii ČR, s níž ve spolupráci například v únoru loňského roku zadrželi při kontrole 11 běženců. Další spolupráce probíhá i s Českou inspekcí životního prostředí, této instituci mimo jiné v loňském roce předávali k řízení případy, kdy zajistili více než 113 tun nelegálního odpadu.