V Chodově podpoří sociální projekty. Peníze půjdou třeba na hospic i Mateřídoušku

Do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence půjde z městského rozpočtu v letošním roce 1,5 milionu korun. Částku si rozdělí 26 organizací, které podaly na jednotlivé projekty celkem 37 žádostí.

Ilustrační foto: Photo Mix

Rada města doporučila dotace například pro Denní centrum Mateřídouška, Domácí hospic Motýl, Farní charitu Karlovy Vary či Dům ošetřovatelské péče Dolní Rychnov. S novým projektem letos přišla Armáda spásy, která zřídila v Chodově nízkoprahové centrum pro děti ve věku 6 – 15 let.

Radnice kromě chodovských organizací tradičně podporuje i okolní zařízení. Jsou to především ta, jež poskytují své služby obyvatelům Chodova.

Náplň organizací je velmi pestrá. Svou činností pomáhají mimo jiné neslyšícím, zdravotně či tělesně postiženým, obyvatelům v tíživé životní situaci, seniorům, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí či lidem bez přístřeší.

Celková částka pro zmíněné dotace je ve stejné výši jako v roce 2020, a to 1 548 800 korun. Vedení města se ji rozhodlo i přes současnou pandemickou situaci nekrátit. Návrh rady města musí ještě potvrdit únorové zastupitelstvo.

 Martin Polák