Získat práci bude díky projektu snadnější

Už téměř 120 zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., kteří obdrželi výpověď, dostalo šanci získat novou práci. A to prostřednictvím národního projektu „OUTPLACEMENT“, který realizuje Úřad práce ČR v rámci celé republiky. Financuje ho z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Foto: Ilustrační

Karlovarsko je jedním z regionů, kde Úřad práce ČR realizuje projekt ve větším objemu. Od doby jeho spuštění do něj zařadila zdejší krajská pobočka ÚP ČR celkem 189 lidí, 118 z nich jsou bývalí zaměstnanci společnosti Sokolovská uhelná. Z celkového počtu účastníků projektu má už třetina novou práci. V případě dalších ÚP ČR usilovně pracuje na jejich umístění. Úředníci klientům poskytují veškeré služby, které jim pomohou co nejrychleji získat novou práci.

„V současné době se jedná především o individuální poradenství. Cílem je pomoci propouštěným zaměstnancům ještě v době, než o zaměstnání přijdou. Tedy dříve, než se dostanou do evidence Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání,“ upřesňuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

„Sokolovská uhelná patří mezi zaměstnavatele, kteří procházejí strukturálními a organizačními změnami, a bohužel své zaměstnance z důvodu nadbytečnost uvolňuje. Aktivní spoluprací s ÚP ČR se jim povedlo formou konzultací přímo na našich pracovištích předat informace o projektu,“ shrnuje Pavlína Havlanová z personální sekce Sokolovské uhelné.

Podle ředitelky Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech Alice Kalouskové je v tomto ohledu velmi dobrá spolupráce s regionálními zaměstnavateli.

„Řada z nich nám hlásí volná pracovní místa, na která je ochotna přijmout bývalé zaměstnance Sokolovské uhelné. Naši zprostředkovatelé je pak, v návaznosti na specifikované požadavky firem, párují s jednotlivými účastníky projektu,“ doplňuje.

Do projektu mohou vstoupit zaměstnanci, kterým hrozí ztráta zaměstnání kvůli hromadnému propouštění nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Vstoupit do něj mohou i zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

Úřad práce ČR nabízí účastníkům projektu kromě individuální péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo třeba proškolení v oblasti měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří se potýkají s životní změnou z důvodu vystřídání zaměstnání tak mohou využít projekt jako extra podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit.

Jednou z účastnic projektu je i Dana Bablíková. V předchozím zaměstnání pracovala od roku 1984 jako dělnice v plynárenském provozu. Nyní je novou posilou kolektivu školní jídelny.

„Zařazení do projektu OUTPLACEMENT vnímám jako šanci získat v co nejkratší době novou práci, a tím pádem na maximum zkrátit případný pobyt v evidenci Úřadu práce ČR,“ vyzdvihuje.

Projekt se také zaměřuje na nové potenciální zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst – maximálně 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců. A v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto zaměstnance i dále vzdělávat.

„Úzkou spolupráci s Úřadem práce ČR vnímám velice kladně. Na základě dobře nastavených a dlouhodobých vztahů se nám daří obsazovat volné pracovní pozice ve škole,“ dodává za zaměstnavatele, Základní školu v Sokolově, Vladimír Vlček.

Projekt je v realizaci od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023. Jeho podstatou je poskytnutí pomoci zaměstnancům, kterým reálně hrozí propuštění z práce. Jde zejména o pracovníky podniků, kteří jsou ve výpovědi. ÚP ČR má na projekt k dispozici prostředky v řádech miliard korun. Podrobné informace jsou k dispozici na webové stránce https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-.