Pravoslavní křesťané oslaví Křest Páně

Pravoslavní křesťané oslaví toto úterý jeden z velkých svátků církevního roku. „Největším svátkem církevního roku jsou bezesporu Velikonoce neboli Pascha. Hned po Velikonocích se však velké oblibě věřících těší svátky Narození a Křtu Páně. Svátek Křest Páně duchovní často přirovnávají kvůli jeho oblibě právě k velikonočním svátkům,“ říká otec Metoděj Kout, duchovní správce chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních.

Pravoslavní křesťané oslaví Křest Páně. Foto: Christian

Podle otce Metoděje svátku předchází jednodenní přísný půst. Svátek je oblíbený především díky tzv. velkému svěcení vody, která se v průběhu bohoslužby světí na celý rok. „Každá rodina si ze svátku odnáší domů v nádobách posvěcenou vodu. Ta slouží jako duchovní lék v čase nemocí. Lidé posvěcenou vodu pijí nebo s ní světí své příbytky.“ Voda se přitom světí v chrámech, nezřídka ale i v přírodě, kde se světí prameny, studánky, jezera i rybníky. „V naší církevní obci světíme nejprve vodu v chrámu, poté jdeme k pramenu Luisa, kde svěcení opakujeme a na závěr se u tohoto pramene také poléváme vodou.“ Pramen Luisa si, jak říká otec Metoděj, místní věřící vybrali především kvůli jeho vzhledu, neboť je de facto inspirován římským baptisteriem. „Věříme, že v den Křtu neboli Zjevení Páně jsou všechny posvěcené vody naplněny velkou milostí, díky které se lidé zbavují svých duchovních i tělesných nemocí. Boží Syn se ten den zjevuje jako pravý Bůh, který má moc odpouštět lidem jejich vědomá i nevědomá provinění.“ Svátek Křtu Páně, jak líčí otec Metoděj, je zároveň svátkem, který věřícím připomíná jejich vlastní křest i smysl křtu, kterým je takzvané zbožštění člověka. „Prvním krokem na cestě zbožštění je boj s vlastními hříchy – Jan Křtitel říkal: „Připravte se na příchod pravého Boha. Zbavte se hříchů, abyste mohli přijmout pravý křest, už nikoliv vodou, ale posvěcující duchovní křest, křest Duchem svatým.“

Pravoslavní křesťané oslaví Křest Páně. Foto: Christian

Sváteční sv. liturgie se bude v chrámu svaté Olgy konat za zvýšených hygienických opatření v úterý 19. ledna od 9:00. Svěcení nedalekého pramene Luisa proběhne cca v 11:30. Svěcenou vodu si bude možné vyzvednout v chrámu po celý týden vždy v čase od 14:00 do 16:00. „Na sváteční bohoslužbu i svěcení pramene se jako každoročně i letos moc těšíme. Myslím, že každý z nás touží po nějakém novém a lepším začátku. V čase koronaviru se svět okolo nás hodně zúžil co do šířky, možná to bylo potřeba, abychom si znovu uvědomili, že svět není utvářen jen tím venku, ale i tím, co se odehrává uvnitř nás samotných. Nalézt klid a pokoj ve svém srdci, snaha přiznat si své chyby, to je začátek každé skutečné proměny,“ uzavírá otec Metoděj.