Karlovarský kraj hledá zdravotníky a dobrovolníky do očkovacích center

V Karlovarský kraj hledá zdravotníky a dobrovolníky na pomoc se zajištěním provozu očkovacích center. Proto prosí lékaře, sestry, další zdravotníky a dobrovolníky (kteří mají zkušenost s administrativní činností), aby pomohli při očkování proti COVID-19 v regionu.

Ilustrační foto

Registrovat se můžete prostřednictvím online formuláře  :https://bit.ly/3qrT8Mj

Informace pro členy očkovacích týmů v Karlovarském kraji:

Očkovací místa v Karlovarském kraji a doba jejich zprovoznění
Karlovarský kraj vzhledem k omezenému počtu vakcín v současné době očkuje na 3 místech v kraji, a to v nemocnicích Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.
Intenzivně ovšem pracujeme na spuštění dalších očkovacích center, kterých by v našem kraji mělo být nakonec 9, a to:
v Karlových Varech, v Ostrově, Toužim, Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, Chodov, Kraslice.
Uvedená centra budou spuštěna v době vyšších dodávek vakcín do kraje, předpokládáme na konci února 2021.

Provozní doba očkovacích center:
Provozní doba očkovacích center bude organizována dle počtu dodávaných vakcín. Zatím není stanoveno. V dotazníku můžete zaškrtnout, zda se můžete zapojit do činnosti očkovacího centra pouze o víkendu nebo naopak i v pracovní dny.

Personální zajištění očkovacího místa:
Na každém očkovacím místě bude působit min. jeden očkovací tým (v okresních městech jich bude víc).

Očkovací tým se bude skládat z 1 lékaře, 1 nelékařského zdravotnického pracovníka (zdravotní sestry) a 1-2 administrativních pracovníků.
Všichni pracovníci budou před zahájením očkování řádně poučeni a proškoleni. Pokud v 1 místě budou zřízena 2 očkovací místa, která bezprostředně sousedí, může být pro očkovací místo 1 společný lékař.

Kompetence členů očkovacího týmu:
Lékař
Odebírá anamnézu, zajišťuje odborný lékařský dohled nad očkováním, zajišťuje neodkladnou lékařskou péči při výskytu nežádoucí reakce po aplikaci.

Nelékařský zdravotnický pracovník (zdravotní sestra)
Provádí přípravu očkovací látky, provádí aplikaci očkovací látky, vydává certifikát o provedeném očkování, sleduje zdravotní stav očkovaných, v případě projevu nežádoucí reakce u očkovaného okamžitě informuje lékaře a poskytují první předlékařskou pomoc.

Administrativní pracovník
Provádní a zajišťuje administrativní činnost (ztotožnění klienta, kontrola registrace, zápis očkování do ISIN…) Zajišťuje koordinaci osob na očkovacím místě a distribuci informačního materiálu.
Od zdravotníků nebude vyžadována administrativa spojená se zadáváním dat.

Pracovně-právní agenda
Členové odběrového týmu budou zaměstnanci provozovatele očkovacího centra (poskytovatele zdravotních služeb), bude jim nabídnuta k uzavření DPČ nebo DPP.

Odměna za práci
V současné době ještě není stanovena výše odměny za práci, předpokládáme, že se bude jednat o obdobné finanční prostředky jako za poskytování lékařských pohotovostních služeb.